Minuli teden so v Središču ob Dravi imeli javno predstavitev predloga odloka o krajinskem parku od katerega si v občini obetajo kar nekaj razvojnih priložnosti, predvsem v smeri turizma:

Prva razmišljanja o Krajinskem parku so se začela leta 1996/97. Resneje pa se z zamislijo o Krajinskem parku v Središču ob Dravi ukvarjajo zadnja tri leta.
Zdaj je projekt torej tako daleč, da je o ustanovitvi Krajinskega parka na seji v začetku julija razpravljal tudi tamkajšnji občinski svet. Minula javna predstavitev pa je del priprave Odloka o ustanovitvi »parka«, sledila bodo usklajevanja – in potem se bo Občinski svet odločil, če Odlok ustanovitvi sprejme ali ne. Kot je uvodoma povedal župan JURIJ BORKO, delovna skupina, ki se znotraj občine ukvarja z vzpostavitvijo Krajinskega parka vključuje več strokovnjakov in inštitucij, med temu tudi Zavod RS za varstvo narave OE Maribor. Predstavnica SIMONA KALIGARIČ poudarja, da želja, da se predlagano območje posebej zavaruje ni slučajna: »To, da se neko območje zavaruje kot naravovarstveno pomembno območje, ni samo po sebi razumljivo. To območje mora imeti nekaj več! In območje Krajinskega parka v Središču ob Dravi ima pravo bogastvo neokrnjene narave oziroma naravnih vrednot!« In Središčani so na to naravno vrednoto gotovo lahko zelo ponosni.
Prvo območje KRAJINSKEGA PARKA Središče ob Dravi bi zajemalo strugo Drave, drugi, širši pas bi segal na kmetijska zemljišča med Dravo in železniško progo. Skupno bi park obsegal dobrih 400 hektarjev.
Z vzpostavitvijo krajinskega parka v zaščitenem poplavnem gozdu in ob Dravi seveda Središčani želijo to edinstveno danost izkoristiti, nanjo navezati domače ponudnike in v povezavi z drugimi občinami pripraviti zanimive programe. V tem vidijo priložnost, saj je bila občina že uspešna na nekaterih razpisih, kažejo pa se tudi možnosti novih uspehov na razpisih, s čimer bi lahko pripravili osnove za krajinski park. S tem bi v okviru blagovne znamke dali možnost za razvoj gospodarstva, dopolnilnih dejavnosti in kmetijstva, pa je med drugim povedal župan JURIJ BORKO. Prof.dr. LUKA JUVANČIČ iz Biotehniške fakultete je spomnil na izsledke svojih študentov, ki so v okviru raziskovalnega projekta PEGASUS in v sodelovanju z občino ter DOPPS-om raziskali možnosti dodajanja vrednosti kmetijski in gozdarski proizvodnji na območju Krajinskega parka v Središču ob Dravi. Študentje so pripravili primer enodnevnega izleta po Središču in ogled krajinskega parka ter izletniške možnosti za posameznike. Izlet bi se lahko imenoval »Popotovanje po hrčkovem krajinskem parku«, namreč prav hrček v Sloveniji živi le še v Središkem Krajinskem parku!
BORIS GRABRIJAN – je, kot primer dobre prakse predstavil Krajinski park KOLPA, ki je po skoraj 20-tih letih priprav bil ustanovljen leta 2007. Danes predstavlja eno uspešnejših turističnih destinacij v Sloveniji, v zadnjih dveh letih se je število obiskovalcev povečalo za 9 x; gotovo pa so v ponudbo oziroma blagovno znamko »Krajinski park Kolpa« vključeni skoraj vsi domačini.

Po uvodnih predstavitvah je stekla razprava, v katero so se vključili domačini, in podali še nekaj svojih mnenj in predlogov, v glavnem pa je bil zaključek, da je naravna dediščina vir, ki ponuja številne priložnosti, ki bi se jih dalo tržiti. Krajinski park bo tako lahko priložnost ne samo za naravo, ki bo lahko neokrnjena živela naprej, pač pa tudi za domačine, če se bodo le vedeli dobro organizirati in vse svoje gostoljubje tudi zaračunati.