Policisti policijske postaje Ormož smo ob opravljanju rednih nalog, v času od 7:00 ure dne
1. 10. 2014, do 7. ure, dne 2. 10. 2014, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

SREDA 1. 10. 2014

Ob 8.07 smo bili obveščeni o onesnaženju javne poti v naselju Cerovec Stanka Vraza.

Ob 8.22 smo bili obveščeni o dogodku v cestnem prometu – trčenju v srno na regionalni cesti v Sv. Tomažu. Vozniku je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda.

Ob 10.35 se je na policijski postaji oglasila udeleženka prometne nesreče I. kategorije v križišču Lešniške in Ptujske ceste v Ormožu. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih od drugega udeleženca, ji je bil izdan plačilni nalog po določbah Zakona o pravilih cestnega prometa.

Napoved aktivnosti za četrtek dne 2. 10. 2014:
– od 1.10.2014 do 14.10.2014 poteka na območju PU Maribor poostren nadzor nad pešci v cestnem prometu;
– danes med 6.00 in 13.00 uro bomo izvedli poostren nadzor nad pešci;

OPOZORILO: Glede na to, da se intenzivno izvaja pospravljanje kmetijskih pridelkov iz njiv in pa silaža koruze, želimo vse občane opozoriti, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Prepovedano je na cestišču javne ceste nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s zgoraj napisanim opozorilom.

PRIPRAVILA:
Dušan Leben, policist I
in Edvard Cvetko, komandir