Policisti policijske postaje Ormož smo ob opravljanju rednih nalog, v času od 7:00 ure dne
2. 10. 2014, do 7:00 ure, dne 3. 10. 2014, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

ČETRTEK 2. 10. 2014

Ob 16.50 uri smo dvema tujcema zaradi neplačila globe (ZPrCP 83/9-1) odvzeli osebne izkaznice.

OPOZORILO: Glede na to, da se intenzivno izvaja pospravljanje kmetijskih pridelkov iz njiv in pa silaža koruze, želimo vse občane opozoriti, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Prepovedano je na cestišču javne ceste nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s zgoraj napisanim opozorilom.

Napoved aktivnosti za vikend:
­ v času do 14. 10. 2014 se bodo izvajale aktivnosti v zvezi poostrenih aktivnosti za večjo varnost pešcev v cestnem prometu,
­ ob rednem delu bodo policisti izvajali nadzor cestnega prometa in ugotavljali kršitve prometnih predpisov.

Vsem bralcem želimo miren in varen vikend,
Franc Lesjak, policist I
in Edvard Cvetko, komandir