Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog v času od 7:00 ure dne 8. 9. 2017, do 7:00 ure dne 11. 9. 2017 obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

 

PETEK  8. 9. 2017

 

Ob 7:50 smo bili obveščeni o poškodovanju stekel na objektu avtobusnega postajališča v Mihovcih pri Veliki Nedelji (smer Ormož), zatem pa še o poškodovanju stekel in luči na železniškem postajališču v Mihovcih pri Veliki Nedelji.

 

Ob 20:43 uri smo bili obveščeni, da je na območju Pavlovskega vrha prišlo do kršitve javnega reda in miru, zaradi preglasne glasba. Na kraju so policisti opravili razgovor s kršiteljem ter izdali opozorilo v zvezi kršitve 8 člena 2 odstavka ZJRM-1.

 

SOBOTA  9. 9. 2017

 

Ob 20:28 uri smo v Mihovcih pri Veliki Nedelji obravnavali kaznivo dejanje Nasilje v družini. Storilcu je bil izrečen ukrep prepoved približevanja ter zoper njega spisana kazenska ovadba na pristojno sodišče.

 

Ob 04.15 smo bili obveščeni o prometni nesreči s telesno poškodbo. Na Krčevini je mladoletni voznik kolesa z motorjem padel in se telesno poškodoval.

 

NEDELJA  10. 9. 2017

 

Ob 21:27 smo bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v kraju Libanja. Ugotovljeno je bilo, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja Nasilja v družini, zaradi česar smo osumljenca pridržali, po izvedenih postopkih je bil izpuščen, smo pa mu odredili prepoved približevanja določeni osebi in določenemu naslovu.

Napoved aktivnosti za ponedeljek dne 11. 9. 2017:

–  danes 11. 9. 2017, v času od 7.00 do 14.00, bomo na območju celotne PU izvedli poostren nadzor s področja uporabe varnostnih pasov, po metodologiji PAS.

 

  • Od 11. 9. do 17. 9. 2017 poteka poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na nadzoru uporabe varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov (evropsko usklajen nadzor cestnega prometa »SEATBELT«).

 

OCENA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

 

Prometno varnostne razmere na območju PU Maribor so bile v obdobju januar-julij 2017  slabe in primerljive z enakim obdobjem 2016. V tem obdobju smo obravnavali 1.886 (2.026) ali 7 % manj prometnih nesreč. Od tega smo obravnavali 11 (12) prometnih nesreč s smrtnim izidom in 641 (729) ali 12 % manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V teh prometnih nesrečah je 12 (13) udeležencev umrlo, 59 (49) je bilo hudo telesno poškodovanih in 784 (948) ali 17 % manj lahko telesno poškodovanih.

 

V obdobju januar-julij 2017 je delež uporabe varnostnih pasov pri udeležencih prometnih nesreč znašal 92,6 % (91,1 %). V prometnih nesrečah IV. kategorije oziroma pri mrtvih udeležencih, ki bi lahko uporabljali varnostne pasove, je bil delež uporabe varnostnih pasov 60 % (37,5 %). Pri hudo telesno poškodovanih udeležencih je bil delež uporabe varnostnih pasov 68,5 % (62,5 %).

 

Privezanost z varnostnim pasom je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na posledice prometnih nesreč, kar kažejo tudi navedeni statistični podatki. Zato bomo poskušali z aktivnostmi policije vplivati na udeležence cestnega prometa, da bodo na vseh sedežih motornih vozil, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, le te uporabljali na način kot ga je predvidel proizvajalec vozila.

 

Poleg tega bomo poskušali z aktivnostmi policije vplivati tudi na starše, da bodo otroke v motornih vozilih prevažali varovane z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, saj so otroci v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi kot potniki (praviloma v več kot 65 % deležu glede na njihovo udeležbo v cestnem prometu).

 

CILJI POOSTRENEGA NADZORA

 

Z aktivnostmi nadzora cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov, ki bodo usklajeno potekale na vseh policijskih postajah na območju PU Maribor, želimo doseči naslednje cilje:

–     ponovno opozoriti na pomen dosledne uporabe varnostnega pasu med vožnjo;

–     povečati stopnjo pričakovanja, da bodo vozniki in potniki, ki med vožnjo ne bodo uporabljali varnostnega pasu, ustrezno obravnavani ter s tem povečati stopnjo uporabe varnostnih pasov, ki je pomemben dejavnik posledic prometnih nesreč;

–     vplivati na dosledno uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok v cestnem prometu;

–     slediti podukrepu s področja varnostnih pasov iz temeljnih ciljev za delo policije na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa v letu 2017 »Dvig stopnje privezanosti z varnostnim pasom s poudarkom ugotavljanja uporabe varnostnih pasov na zadnjih sedežih in v tovornih vozilih«.

PRIPRAVILA:

Mitja Novak, policist I

in Edvard Cvetko, komanidr