Lokalna akcijska skupina Uprave enote Ormož ne miruje. Danes, 15.marca je bil objavljen tudi že PRVI poziv za prijavo na nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki so namenjena izključno razvoju gospodarstva. Rok za prijavo je DVA meseca, zato se interesenti naj ne obotavljajo, svetujejo na Javni razvojni agenciji (JARA) Ormož:

Lokalna akcijska skupina LAS UE Ormož je bila formalno ustanovljena na ustanovni skupščini 26.avgusta 2015. Ustanovnih članov je bilo 35, prihajajo pa tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja. Lokalna akcijska skupina je bila ustanovljena z namenom spodbujanja uravnoteženega, trajnostnega razvoja na področju UE Ormož, ki bo lokalnemu prebivalstvu, podjetjem, zavodom, društvom in drugim institucijam omogočal, da s pomočjo določenih finančnih vzpodbud ( evropskih in državnih) sodelujejo pri izdelavi Strategije lokalnega razvoja v obdobju od 2014 do 2020.

DEVET vlog na PRVEM javnem pozivu

V času do danes LAS aktivno deluje, 31.januarja je že bil zaključen PRVI poziv za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj.
Na razpis je prispelo 9 vlog za nekaj čez 470 tisoč evrov, čeprav je na razpolago le 353tisoč evrov. Tako, da komisija za izbor upravičencev v tem času nima enostavnega dela. Vloge še dopolnjujejo in pregledujejo, končno besedo pa bo imela Agencija za kmetijske trge. Na JARI v Ormožu, menijo, da bodo rezultati znani sredi leta, sredstva pa bo možno črpati v letu 2018.

Od danes PRVI poziv za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Danes pa so objavili tudi že PRVI poziv za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bodo namenjena izključno razvoju gospodarstva za različne operacije do 80% vrednosti. Na razpolago bo 277 tisoč evrov. Rok za prijavo za sredstva v pomoč gospodarstvenikom je 15.maj, in nikar ne čakajte na zadnji teden, svetujejo na JARI.
Delavnice z napotki za tekoči razpis/poziv bodo v četrtek, 22. marca ob 16.uri v prostorih Mladinskega centra v Ormožu.