Sporočilo za javnost: (kopija)

Zahvala

Ob zaključku dobrodelnega projekta, zbiranja rabljenih in novih šolskih potrebščin, kateri je potekal v mesecu avgustu 2016, se v imenu organizatorja, Lokalnega odbora Stranke Modernega centra (SMC) Ormož, zahvaljujem soorganizatorjema, Mladinskemu centru Ormož in Rdečemu križu Ormož, predvsem pa se iskreno zahvaljujem vsem našim občankam in občanom, ki so pokazali svojo solidarnost in radodarnost, saj smo zbrali veliko šolskih potrebščin. Večina jih je že razdeljenih, kar pa je še ostalo, smo združili in se sedaj nahaja v prostorih Rdečega križa Ormož, kjer jih šolarji oz. njihovi starši še lahko dvignejo.

Kot smo napovedali v začetku avgusta, smo SMC svetniki in člani SMC Ormož, v sodelovanju z osnovnimi šolami, izbrali tudi 10 šolarjev, za katere bomo v tem mesecu, v sklade njihovih osnovnih šol, nakazali za vsakega 50€. Vsi štirje svetniki SMC bomo v ta namen donirali 1 sejnino, ostalo so prispevali tudi naši člani. Zato se kot predsednica LO, iz srca zahvaljujem tudi vsem članom in članicam SMC, ter vam sporočam, da sem ponosna na vas.

Verjamem, da to ni naša zadnja, ampak le prva dobrodelna akcija.

Še enkrat hvala vsem in vsakomur posebej!

V imenu LO SMC Ormož
predsednica Mojca Žnidarič l.r.