Sredi junija je Zdravstveni dom Ormož pripravil uvodno srečanje partnerjev Lokalne skupine za krepitev zdravja, ki bo delovala v sklopu evropskega projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvu in lokalnih skupnostih«. Kot je bilo povedano na srečanju, gre za projekt izrednega pomena:

Zdravstvenemu domu Ormož je z letošnjim letom uspelo pridobili projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki je za naš Zdravstveni dom in celotno lokalno skupnost izrednega pomena. V skupino bi naj bili vključeni predstavniki občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, vse vzgojno-izobraževalne institucije, Center za socialno delo, Zdravstvena skupnost enota Ormož, Ljudska univerza Ormož in MC, Zaposlitveni center, Policijska postaja, Društvo za osteoporozo, RK in ostale nevladne organizacije, Center ponovne uporabe in drugi.
Visoka brezposelnost in slab ekonomski status gotovo slabo vplivata na zdravje prebivalstva, zato so se v Zdravstvenem domu odločili, da ukrepajo po svojih močeh. Gre torej še za enega od projektov, ki ga v smislu zagotavljanja preventive izvajajo v Ormožu in s katerimi prebivalstvu oziroma uporabnikom želijo ponuditi več zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.
Program bi naj prispeval k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam, je uvodoma povedala direktorica ZD ORMOŽ Vlasta Zupanič Domanjko.
Zbranim je kot primer dobre praks, projekt dejavnosti Lokalne skupine za krepitev zdravja v ZD Sevnica predstavila dipl. med.sestra Mojca Vidmar, v nadaljevanju pa je delovanje obstoječega zdravstveno-vzgojnega centra v ormoškem zdravstvenem domu predstavila njegova vodja – dip.med.sestra Pavla Govedič. Kot je povedala bo nov projekt, ki se ga lotevajo, predstavljal nadgradnjo vzgojno-preventivnih dejavnosti v Ormožu, partnerji iz lokalnega okolja pa bodo delovali kot deležniki in pomoč pri širitvi splošnega osveščanja prebivalstva.

Vsi člani LSKZ – Lokalne skupnosti za krepitev zdravja bodo delovali kot enakovredni partnerji. Naslednji korak bo oblikovanje skupne vizije o načinih delovanja oziroma aktivnostih, da bo zdravstvena preventiva v enaki meri dostopna VSEM.