Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož je v dvorani ormoške grajske pristave ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic pripravilo svečanost s kulturnim programom, na kateri so zaslužnim medicinskim sestram, babicam ter zdravstvenemu tehniku podelili priznanja in srebrne znake ter srebrni znak za življenjsko delo, ki so ga letos podelili Majdi Keček, direktorici Psihiatrične bolnišnice Ormož.
Majda Keček, ki je bila ob prejemu priznanja precej ganjena, je pozneje povedala, da ji priznanje veliko pomeni, saj dokazuje, da je prehodila dolgo pot, kjer je doživela veliko lepega, pa tudi manj lepega. Dejala je še, da je vesela in ponosna, da je delala in še dela v sredini in z ljudmi, ki so ji omogočili, da je dosegla veliko dobrih rezultatov. Obenem se je zahvalila vsem, ki so njeno delo in trud opazili in ji dali možnost, da se je lahko dokazala. Majda Keček je namreč svojo delovno pot začela kot višja medicinska sestra, nato je postala glavna sestra psihiatričnega oddelka, kasneje pa glavna sestra bolnišnice, nato pomočnica direktorja in potem direktorica.
Zelo pomembno se ji zdi, kot je povedala v nadaljevanju, da so v letih skozi delo uspeli zagotoviti, da so se razmere za duševne bolnike bistveno spremenile, tako metode zdravljenja, medikamentozna terapija, pogoji ter delovno in bivalno okolje tako za bolnike kot delovno osebje. „Hvaležna sem, da sem lahko delala s čudovitimi ljudmi, s katerimi smo lahko uresničili skupne sanje“, je še dodala Majda Keček.

Srebrne znake Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož pa so letos prejeli Jožica Plut, Jožica Petek, Tanja Vizjak in mag.Ignac Balažic. Priznanja pa so za svoje delo prejeli tudi Zdravstvena nega Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, team Zdravstvene nege Oddelka za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in Delovna skupina za oskrbo kronične rane Splošne bolnišnice dr.Jožeta Potrča Ptuj.

Dobitniki srebrnih znakov, z leve: Majda Keček, Jožica Skuk, Tanja Vizjak, Ignac Balažic in Jožica Petek (Foto: Karolina Putarek)

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož deluje od leta 1975 in danes šteje 564 članov. Temeljno poslanstvo in namen društva je strokovno združevanje, skrb za strokovni razvoj s ciljem izboljšati kakovostno obravnavo pacientov in neprekinjen razvoj stroke zdravstvene in babiške nege v naši regiji. Da delujejo v javnem interesu, skrbijo za mnoga strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja svojih članov, ter seveda različna družabna srečanja, je povedala predsednica društva Tanja Ribič Vidovič in dodala, da je vesela, da je srebrni znak za življenjsko delo dobila prav Majda Keček, ki kot današnja direktorica Psihiatrične bolnišnice Ormož v srcu še zmeraj ostaja medicinska sestra, požrtvovalna in predana svojim poklicnim zadolžitvam.

Poleg učencev GŠ ORMOŽ so v kulturnem programu nastopile tudi ZLATE RIBICE, vokalno-instrumentalna skupina Psihiatrične bolnišnice Ormož (Foto:Karolina Putarek)

Na slovesnosti .... (Foto: Karolina Putarek)

Zbrani .......