Z veliko slovesnostjo in družabnim srečanjem, ki je potekalo v gostišču “Pri Marti” v Cvetkovcih so člani Medobčinskega društva invalidov minulo soboto obeležili 40 let delovanja.

Okrog stopetdeset zbranih je najprej pozdravila predsednica MDI ORMOŽ Sonja Ivanuša in spregovorila o prehojeni poti in o današnjih aktivnostih Društva, ki deluje na območjih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. DI ORMOŽ je bilo ustanovljeno leta 1975 na pobudo Mirana Krajnca, ki še danes ostaja častni predsednik društva. Društvo za prelomnico v svojem delovanju šteje leto 2003, ko so se preselili v svoje lastne prostore v zgradbi na Ptujski cesti 8.
V štiridesetih letih je društvu predsedovalo pet predsednikov: Razen Mirana Krajnca so svoj poseben pečat v delovanju društva pustili še Štefan Kostel, Jože Pirc, Josip Potočnjak in danes Sonja Ivanuša.

Na slovesnosti v soboto so bili prisotni tudi: Župan občine Ormož Alojz Sok, župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) Drago Novak, ki so društvu za uspešnih 40 let tudi čestitali in jim namenili vrsto vzpodbudnih besed.
Drago Novak, predsednik ZDISa pa je društvu ob jubileju za prizadevno in uspešno 40 letno delo pri uresničevanju in izvajanju pravic invalidov, ter razvoju in krepitvi medsebojnih humanih odnosov predal priznanje ZDISa, kar Ormoškemu društvu pomeni posebno vzpodbudo in tudi obvezo, da bodo dobro delali tudi v bodoče.

“Invalidnost je nekaj, kar v trenutku lahko prizadene vsakega izmed nas in to v času, ko človek najmanj misli in pričakuje, da se mu to lahko zgodi. Žal se tega velikokokrat zavemo, ko je prepozno. Šele, ko človek postane invalidno prizadet, začne razmišljati, kako velik dar je zdravje in kako je zdravje pomembno za lepo in srečno življenje…”, je v svojem govoru povedal župan Alojz Sok in dodal, “… a, ko se
ivalidnost zgodi, je treba pomagati. Neka družba je namreč toliko demokratična, kolikor v svoji sredini poskrbi za ljudi, ko so iz takšnega ali drugačnega razloga prizadeti in jim zdravje ni naklonjeno. Treba pa se truditi tudi v bodoče, da bo raven doseženega (invalidom prijazna infrastruktura) ostala na primernem nivoju. Predvsem pa je treba izboljšati položaj invalidov na področju zaposlovanja invalidnih oseb. Na tem področju bi morala naša država in vsi skupaj več narediti!”
Na slovesnosti sta predsednica Sonja Ivanuša in častni predsednik Miran Krajnc najprizadevnejšim članom podelila priznanja; občinam in nekaterim društvom pa Zahvale za sodelovanje. Podelili pa so tudi dva naziva “častnih članov”. Tituli sta prejela Franček Vrečar in Jože Pirc, ki pa sta ob tej priložnosti dobila tudi priznanji ZDIS-a, ki jima ju je izročil predsednik ZDIS-a Drago Novak.

V kulturnem programu so nastopili skupina PORINI PA POČINI in skupina ljudskih pevcev KD “Anton Trstenjak” Hum, ter pesnik Ciril Hojnik, ki je za uvod prebral svojo pesem z naslovom “INVALID”:

Istih vatlov niso mere,
s katerimi smo merjeni,
zlodej skoraj te pobere,
v bede breznu te vrti.

Nimaš sreče, kdo ti reče,
na vse konce če ti kaj štrli,
na levo, desno, tja viseče,
vse bol ti vpije nemo in kriči.

Videl mlad sem jih veliko,
bil sem z njimi, jih sprejel,
let minilo ni veliko,
krepko sem med njih zašel.

Ampak kaj mi je storiti?
Naj se skrivam, tarnam, jokam?
Le v življenje mi je iti,
saj ga nekaj še imam.

Lepih rožic posadil sem,
ogradil sem jih z grmički,
rezbarijo kako zrežem,
pesmi pojejo mi ptički.

Itak rečete, da sanja,
ta, ki prede si vse to,
saj država, zdravstvo, sociala…,
nam krsto skoraj dokončala bo.

Da pa čujemo se, kdo smo,
črke prve kitic zložimo,
INVALID – besedo tujo,
kot bremena drugih večkrat nosimo.
Ciril Hojnik

Porini pa počini

Porini pa počini


Ljudski pevci KD Anton Trstenjak Hum

Ljudski pevci KD Anton Trstenjak Hum

V pričakovanju začetka slovesnosti ...

V pričakovanju začetka slovesnosti …

Člani se zbirajo ...

Člani se zbirajo …


Gostje, z leve: Josip Potočnjak, Mirko Cvetko, Alojz Sok, Drago Novak

Z leve: Josip Potočnjak in gostje: Mirko Cvetko, Alojz Sok, Miran Krajnc in Drago Novak