Stranke Konkretno, Slovenska ljudska stranka (SLS), Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije Zeleni Slovenije, Nova socialdemokracija (Zdravko Počivalšek, Andrej Čuš) so se za nastop na letošnjih parlamentarnih volitvah povezale in delujejo kot gibanje POVEŽIMO SLOVENIJO, verjamejo namreč, da je moč v sodelovanju in povezovanju. »Želimo si Slovenijo, za kakršno smo glasovali na plebiscitu pred dobrimi 30 leti in vanjo neomajno verjeli”, so včeraj na predstavitvi svoje kandidatke za poslanko v 8.volilni enoti MOJCE ŽNIDARIČ, med drugim dejali predstavniki povezanih strank »Povežimo Slovenijo«. Na predstavitvi so v podporo Mojci pregovorili, najprej Zdravko Počivalšek – predsednik Mojčine stranke KONKRETNO, potem predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš, podpredsednica SLS Suzana Lara Krause, predsednik OO SLS ORMOŽ Mirko Kosi, predsednik Konkretno Ljutomer, Mitja Kos.
V podporo kandidatki pa sta spregovorila tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko ter ji izrazila hvaležnost za ves trud, ki ga je izkazala s pomočjo pri realizaciji določenih projektov v domačih občinah.

Mojca Žnidarič se je kot sedanja poslanka iz vrst SMC – danes KONKRETNO, izkazala predvsem s svojim povezovalnim in aktivnim delom pri realizaciji številnih projektov, vezanih na lokalno okolje in tudi tistih, ki se tičejo vseh državljank in državljanov, med drugimi:

– Pridobitev novega srednješolskega programa ZDRAVSTVENA NEGA na Gimnaziji Ormož
– Visok delež sofinanciranja komunalne ureditve poslovne cone Ormož
– Sanacija vdora zemlje (zaprtega rudnika) v Vičancih
– Pomoč pri privabljanju podjetja Carthago v Ormož (vez med MGRT in občino)
– Aktivno zavzemanje za regijski projekt Urgentni center Ptuj
– Pomoč pri pravočasnem podaljšanju koncesije za podjetje Wienerberger
– Ponovna obuditev in aktiviranje projekta nadaljevanje gradnje ceste Ormož-Ptuj
– Nosilka sprememb zakona o tahografih: na pobudo Gasilske zveze Ormož je prevzela to
nalogo in tako olajšala prevoze otrok s kombiji gasilskim, športnim in ostalim društvom
– Realizirana poslanska pobuda za sofinanciranje B kategorije dalj časa brezposelnim
– Zakonska izenačitev višine nadomestil za brezposelne in zaposlene delovne invalide
– Podpora in koordinacija pri izboljšavah in sprejetju poslanskih zakonov npr. o zaposlitveni rehabilitaciji, preživninah, krajših dni bolniške v breme delodajalca…
– Dodatna vpisna mesta Glasbeni šoli Ormož
– Pomoč in podpora ljudskim univerzam pri urejanju javne mreže izobraževanja odraslih
– Zavzemanje za več sredstev za razpis za šolsko infrastrukturo (sofinanciranje gradnje vrtcev
Podgorci, Mala Nedelja,…)
– Samostojnost OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
– Podpora vinogradnikom za izenačitev in popravek uredbe za pomoči glede Covida
– Številne humanitarne pomoči družinam v stiskah (sodelovanje z Iskrico Nedeljskega idr.)
– Podaljšanje roka za oddajo letnih poročil podjetij

V teku sta še DVA pomembna projekta, za katera si MOJCA ŽNIDARIČ upa, da ju bo uspelo realizirati do konca mandata sedanje vlade:

– Sofinanciranje poslovne cone Lipje v Središču ob Dravi (MGRT bi prispeval cca 500.000€)
– Cesta Ormož-Ptuj: V tem mesecu se pričakuje pozitivno mnenje Zavoda za varstvo narave.
Takoj ko bo izdano pozitivno mnenje za 2.del, se bo nadaljeval izbor izvajalca gradnje (2. faza izbora – torej že preverjeni izvajalci ponudijo le ceno).
V roku 2-3 mesecev je predvidena izdaja gradbenega dovoljenja za 2. odsek Gorišnica-Markovci (vmes je potrebna še 30 dnevna javna razgrnitev, upajmo tudi da ne bo pritožb).


Prireditev v celoti si na programu KTV ORMOŽ lahko ogledate v soboto, 2.aprila ob 20.uri in v nedeljo ob 14.30 uri ter v naslednjih dneh.