Vlada RS je na včerajšnji svoji 40.dopisni seji preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in med drugimi sprejela tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja covid-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Sprošča se karantena za vse, razen za osebe iz tretjih držav z nekaterimi izjemami.
Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah Evropske unije in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z virusom na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.