Posnetek si boste lahko ogledali v celoti:

Uvodničarji

Alojz Sok, unv.dipl.vet – župan občine Ormož

Boštjan Najžar, unv.dipl.geograf,
vodja oddelka za okolje in prostor

Damjana Pirc, unv.dipl.inž.kraj.arhitekture,
Savaprojekt.d.d. Krško

Nuša Vanič, unv.dip.ekologinja,
Savaprojekt d,d.d.Krško

Razpravljalci:
Karel Lipič – predsednik Ekoloških gibanj Slovenije
Davorin Korpar, Hardek
Alojz Ivanuša – Ormož
Mirko Luci, Jastrebci
Martina Puklavec – Petek, Hardek
dr.Simon Kolmanič, Ormož, svetnik OS ORMOŽ
mag.Boštjan Štefančič, Ormož
Jože Borak, Hardek
Marija Kralj, Litmerk
Jože Kosi, Litmerk
Danilo Kosi, Litmerk
Alojz Sok, župan občine Ormož
Danilo Kosi, Litmerk
Marija Hergula, Litmerk
Suzana Hartman, Dobrava
Franc Šoštarič, Dobrava
Jože Borak, Hardek
Valdi Brajkovič, Hardek
Marija Kralj, Litmerk
Davorin Korpar, Hardek
Alojz Sok ……. Davorin Korpar nadaljuje
Matjaž Veršič , Komunalno podjetje Ormož
Alojz Ivanuša, Ormož
Jože Kosi, Litmerk
Danilo Kosi, Litmerk
Martina Puklavec – Petek, Hardek
Ludvik Hriberšek, Hardek
Branko Bombek, Hardek
Slavko Petek, Hardek
Damjana Pirc, unv.dipl.inž.kraj.arhitekture,
Savaprojekt.d.d. Krško

Danilo Kosi, Litmerk
dr.Simon Kolmanič, Ormož, svetnik OS ORMOŽ
Karmen Šoštarič, Dobrava
Nuša Vanič, unv.dip.ekologinja,
Savaprojekt d,d.d.Krško
Monika Ivanuša, Pušenci, svetnica OS ORMOŽ
Branko Šumenjak, Ormož, svetnik v DS, svetnik v OS ORMOŽ, podžupan
Jani Horvat, Hardek
Marija Kralj, Litmerk
in drugi.
PONOVITE posnetka: Sobota ob 21.00 uri in nedelja ob 16.00 uri