Odredba prične veljati 16.3.2020 ob 10.15 uri do preklica.

Na podlagi 32. in 33. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo, 11/19) župan Občine Ormož sprejme


ODREDBO
o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2)

1. Odrejam prepoved obratovanja vseh gostinskih lokalov, restavracij in neživilskih trgovin v Občini Ormož. Dovoljena je le dostava hrane ter prodaja in prevzem hrane na brezstični način, ob upoštevanju priporočil za samozaščito. Priporočamo brezgotovinsko poslovanje.

2. Na nacionalni ravni je bil sprejet Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikov v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
Odlok začasno prepoveduje izvajanje nastanitvenih, gostinskih, welnes, športnorekreacijskih, kinematografskih, kulturnih, frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih storitev, kot tudi storitev iger na srečo in drugih podobnih dejavnosti.
Pozivamo vse zavezance k doslednemu spoštovanju sprejetega Odloka.

3. Iz začasne prepovedi prodaje blaga in storitev je na območju občine Ormož izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:
• prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;
• lekarne;
• prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
• program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
• kmetijske prodajalne;
• bencinske servise;
• banke;
• pošte;
• dostavne službe;
• trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
• druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

4. Na območju občine Ormož se prepove:
• uporaba otroških igral na otroških javnih igriščih,
• zadrževanje, zbiranje in uporaba vseh javnih športnih in drugih objektov, v lasti Občine Ormož, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID – 19).

5. Odredba prične veljati 16.3.2020 ob 10.15 uri do preklica.
6. S sprejemom te Odredbe preneha veljati Odredba z dne 15.3.2020.

Datum: 16. 3. 2020
Št.: 007 – 7 / 2020 01\ 80

Župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, mag. posl. ved l.r.