OBVESTILO OBČANOM OBČINE ORMOŽ IN POZIV VSEM PROSTOVOLJCEM

Spoštovani,

Zaradi razglašene epidemije koronavirusa v Sloveniji, je Občina Ormož izvedla številne ukrepe in aktivnosti ter vzpostavila različne mreže organizacij, ki pomagajo pri preprečitvi širitve koronavirusa.

Ustvarile so se naslednje mreže pomoči:

pomoč pri preskrbi prebivalcev s hrano, higienskimi pripomočki in zdravili na območju Občine Ormož, glavni koordinator je Območno združenje Rdečega križa Ormož, kontakt: 041 450 116.
pomoč pri zagotavljanju varstva otrok na območju Občine Ormož, glavna koordinatorka je podžupanja Irma Murad, kontakt: 040 123 153.
V kolikor občani potrebujete pomoč, bodisi pri zagotavljanju varstva otrok ali preskrbe s hrano, higienskimi pripomočki, zdravili, se obrnite na zgoraj navedene kontakte.

Obenem pa naprošamo vse, predvsem mlajše zdrave prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati pri varstvu otrok na domu zaposlenim zdravnikom in medicinskim sestram, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, nepogrešljivih komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski, da se javijo na tel. št. 040 123 153, podžupanja Irma Murad.

Prav tako naprošamo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati pri preskrbi prebivalcev, ki se ne morejo sami oskrbovati s hrano in drugimi nujnimi pripomočki preko pomoči sorodnikov ali prijateljev, da se javijo na Območnem združenju Rdečega križa Ormož, kontaktna številka: 041 450 116.

Pomembno je, da se odzovemo na pomoč in v naslednjih tednih ustvarimo še večje mreže, ki nam bodo pomagale pri premagovanju težav povezanih s koronavirosom.

Vsem, ki se boste odzvali na pomoč, smo vam vsi neizmerno hvaležni.

Bodimo zdravi!

Občina Ormož