Meseca maja so v Miklavžu pri Ormožu začeli težko pričakovano dozidavo in obnovo več kot štiri desetletja stare dotrajane vrtčevske stavbe. Dela potekajo po načrtu in bodo najbrž zaključena še nekoliko pred rokom, torej pred junijem prihodnje leto. Malčki so trenutno nameščeni v šolski telovadnici, že ta teden pa se selijo v prilagojen Kulturni dom: 

Vrednost investicije znaša  nekaj čez 1.502.000 evrov. Rekonstrukcijo in prizidavo vrtca v Miklavžu pri Ormožu financira občina Ormož iz letošnjega in iz proračuna v letu 2024.   Razpisi za državna oziroma evropska sredstva za takšne namene bodo predvidoma šele leta 2025/26, širitev vrtca v Miklavžu pri Ormožu pa je nujna, saj sedanji prostori niso več ustrezali predpisanim normativom.  Dela izvaja Komunalno podjetje Ormož.   V tem čas zgradba novega vrtca že dobiva svojo končno podobo, gradnja je v teku in poteka po načrtu.

Z novogradnjo bo vrtec pridobil  300 kvadratnih metrov dodatnih prostorov, kar pomeni  veliko več prostora, kljub temu, da si bodo stavbo delili z bodočo  krajevno knjižnico.  Vrtec v Miklavžu pri Ormožu deluje v okviru tamkajšnje osnovne šole, ki ima svojo šolsko podružnico in vrtec tudi na Kogu. V obeh vrtcih imajo 70 otrok (24 na Kogu).

»Trenutno vrtec deluje v šolski telovadnici, že ta teden pa se bodo preselili v Miklavški Dom kulture, kjer so v tem času urejali še primerno ogrevanje – primerno za malčke,«  je pojasnil ravnatelj OŠ Miklavž pri Ormožu Vlado Hebar. Krajani,  predvsem starši otrok v vrtcu, dodatne in na-novo urejene prostore vrtca štejejo za veliko pridobitev, tako da potrpežljivo sprejemajo tudi trenutne pogoje za delovanje vrtca, je povedal predsednik Krajevne skupnosti Boštjan Kosajnč.

Z ureditvijo vrtčevske zgradbe v Miklavžu pri Ormožu, bodo tako vsi vrtci v občini Ormož sodobno urejeni.   Novi vrtec v Miklavžu pri Ormožu bo imel tri igralnice  z izhodi na pokrite zunanje terase, vse potrebne spremljevalne prostore in skupni večnamenski prostor, ki pa ga bodo v primeru povečanega vpisa otrok lahko preuredili v dodatno igralnico.   V preurejeno nadstropje stare vrtčevske zgradbe, kjer bo tudi nova krajevna knjižnica,  pa se bosta vrnili tudi dve šolski učilnici.