Podatki o strukturi članstva v GASILSKI ZVEZI ORMOŽ kažejo, da v 15-tih Prostovoljnih gasilskih društvih znotraj Gasilske zveze Ormož deluje kar 580 članic, od tega:

2 častni članici
49 veterank
31 prostovoljnih gasilk rezerv
28 operativnih gasilk
174 gasilk
77 pripravnic
4 simpatizerke
20 podpornih članic
100 pionirk
49 mladink
46 ostalih članic

Članice po specialnosti:
informatik 2
uporabnik radijskih postaj 2
predavatelj 2
bolničar 6
vodja članic 1
delo z helikopterjem 1

Članice po činih:
višji gasilski častnik org. smeri 2
gasilski častnik II. st 1
gasilski častnik 3
nižji gasilski častnik II. st 10
nižji gasilski častnik I. st. 4
nižji gasilski častnik 1
gasilec II. st 55
gasilec I. st 59
gasilec 59

Po funkcijah:
1 tajnica GZ
1 predsednica NO GZ
1 vodja članic GZ
1 predsednica PGD
15 predsednic komisij za delo z članicami PGD
1 predsednica za delo z mladino v PGD
3 blagajničarke PGD
3 tajnice PGD
3 predsednice NO PGD
2 predsednici častnega razsodišča PGD

Podatke zbrala: Natalija Fajfar – vodja gasilk GZ ORMOŽ