Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak je danes podpisal pogodbo o opravljanju podžupanske funkcije z IRMO MURAD (NSI – svetnico v OS ORMOŽ) in pogodbo z novo direktorico Občinske uprave MILENO DEBELJAK. Obe bosta z delom začeli v ponedeljek 1.aprila.

Irmo Murad poznamo kot ravnateljico OŠ Sveti Tomaž in prihaja iz Miklavža pri Ormožu;  Milena Debeljak prihaja iz Cirkulan, kjer je do sedaj že opravljala funkcijo direktorice Občinske uprave. Za  enako delovno mesto v Ormožu se je odločila, ker je Ormož veliko večja občina, kar ji predstavlja dodaten izziv. Kot pravi, ima veliko izkušenj s pridobivanjem evropskih sredstev, najprej pa se bo lotila razvijanja ormoške obrtne cone.