V Svetem Tomažu so v petek zvečer s proslavo in druženjem obeležili 15.občinski praznik. Na parkirišču ob Kulturnem domu se je zbrala vrsta občanov in gostov, ki so bili deležni kulturnega programa in priložnosti, da zaploskajo soobčanom, ki so si zaslužili ZAHVALE za požrtvovalno dolgoletno delo v dobro domače občine. Zahvale sta zaslužnim podelila župan Mirko Cvetko in direktorica Občinske uprava Zinka Hartman. Prejeli so jih: FOLKLORNA SKUPINA DU Sveti Tomaž ob 20. obletnici delovanja. FS Sveti Tomaž je najprej delovala pod vodstvom Silve Ivanuša, danes pa jo vodi Jožica Rep. V skupini je v teku let plesalo od 6 do 9 parov, ki so s svojim plesom navduševali tako v domači občini kot po državi. Zahvalo si je prislužil pesnik CIRIL HOJNIK, pobudnik za ustanovitev literarne sekcije, ki deluje v okviru Kulturnega društva »Franc Ksaver Meško« Sveti Tomaž. Ciril Hojnik svoje pesmi objavlja v publikaciji »Literarni utrinki« in v različnih medijih, se udeležuje pesniških srečanj in tudi na tak način promovira domačo občino. Zahvalo župana je prejel še FRANC GRAŠIČ, dolgoletni gasilec in aktivist v GZ Sveti Tomaž. V PGD Koračice je deloval kot operativec in veliko pripomogel k dozidavi in prenovi gasilskega doma v Koračicah. Tudi ŠPORTNO DRUŠTVO Sveti Tomaž si je ob 10.obletnici delovanja zaslužilo zahvalo, saj šteje kar 170 članov, ki znotraj društva predvsem rekreativno izvajajo vrsto športnih panog. Z Zahvalo so se poklonili IVANU ANTOLIČU, članu domačega Turističnega društva, ki je v teku let bil eden izmed aktivnejših članov, vsako leto za postavitev pripravi klopotec, aktivno pa je sodeloval tudi pri postavitvah vaški tabel.
Posebej pa se je župan Mirko Cvetko v imenu lokalne skupnosti zahvalil vsem PROSTOVOLJCEM, ki so v času epidemije bili najaktivnejši in so se izkazali s šivanjem mask ter pomočjo soobčanom v času najhujše krize. Gre za občane, ki so nesebično sodelovali s Štabom civilne zaščite in se trudili, da ni nihče v občini trpel pomanjkanja. (Na naslovni fotografiji)

V kulturnem programu so nastopili GODBA DORNAVA pod vodstvom Vladimirja Krničarja, ORMOŠKE MAŽURETKE, ki delujejo v okviru GŠ ORMOŽ in jih vodi Mojca Kovačič, violinistka ELA IMAN MEGLA, pevka STELA HEBAR in JAN ŠTIBLER. Program je povezoval David Vrbančič. Slavnostni govornik je bil župan občine Sveti Tomaž, ki je spomnil na čas pred petnajstimi leti, ko je Sveti Tomaž zakorakal po samostojni poti. Župan verjame, da so v času do danes dosegli več, kot so sploh upali sanjariti pred petnajstimi leti.
Slovesnost so zaključili z druženjem in pogostitvijo za vse prisotne.

V izjavi za KTV ORMOŽ je župan Mirko Cvetko dejal, da jim je uspelo dokončati vse načrtovane investicije. Med pomembnejšimi so zamenjava dotrajanega vodovoda v Mali vasi v dolžini 1.300 metrov in modernizacija kar 2,7 kilometra cest, da so izvedli sanacijo plazu v Mezgovcih, za kar je občina namenila 45.000 evrov, za ureditev parkirišča pri pokopališču so zagotovili 26.000 evrov. V tem letu so uspeli odkupiti zemljišče pri Medgeneracijskem centru Sveti Tomaž, ki bo namenjeno za parkirišča. Dokončali so rekonstrukcijo 650 metrov vodovoda v naselju Koračice v vrednosti 56.000 evrov. V tem času so v teku dela na lokalni cesti Mala vas–Sejanci v vrednosti 287.000 evrov, je dejal župan Mirko Cvetko in pojasnil, da bodo skupaj obnovili 1.850 metrov dolg odsek, ki ga bodo razširili in uredili odvodnjavanje, Elektro Maribor pa bo namestil še električne kable. Ob tem je izpostavil projekt skupne prenove vodovoda na širšem ormoškem območju. Gre za investicijo treh občin, ki bo Svetemu Tomažu prinesla rekonstrukcijo sistema v dolžini 4,5 kilometra, nov vodohran na Kostanju in rekonstrukcijo ceste G. Ključarovci–Senik–Kostanj.
Kmalu bo začeli z obnovo stare ambulante, kjer bo tudi nova enota Lekarne Ormož,. Kmalu bodo začeli še prenovo strehe in fasade na poslovno-stanovanjskem objektu v centru kraja, sofinancirali bodo tudi nakup gasilske cisterne za PGD Koračice v skupni višini 150.000, od tega letos 50.000 evrov. Pripravljajo pa tudi projekte za obnovo stare šole v centru kraja.