Od 8.428.040, 34 evrov vrednega projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 4. SKLOP- ORMOŠKO OBMOČJE«, ki zajema obnovo vodovoda v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž samo na območju občine Sveti Tomaž znaša 2,3 milijone evrov. Gre za nekaj čez 600 priključkov v tej občini. Projekt je za občino zelo pomembna pridobitev, poudarja tamkajšnji župan MIRKO CVETKO, saj je vodovodna napeljava po njihovi občini stara več kot 45 let, zaradi dotrajanosti je tako veliko defektov in vodnih izgub, tako se najnujnejših obnov vodovoda lotevajo tudi na občinske stroške. Po obnovi vodovoda v Savcih in Mali vas, trenutno vodovod obnavljajo v Koračicah.


Občina Sveti Tomaž ima letos v načrtu še več investicij

Za investicije v občini Sveti Tomaž iz proračuna, ki znaša 1, 7 milijona evrov, letos namenjajo 600 tisoč evrov. Med pomembnimi investicijami je modernizacija lokalne ceste v naselju Mala vas – Sejanci. Tako bodo teh vaseh zaenkrat investicijska dela tudi zaključena, saj so tam modernizirali tudi že vodovod in zgradili širokopasovno omrežje. Sicer pa imajo med večjimi načrti sanacijo tretje grede v stari čistilni napravi pod osnovno šolo v Svetem Tomažu, dokončanje plazu v Mezgovcih in dokončanje parkirišča ob pokopališču.


Letos pa želijo zagnati še eno pomembno investicijo, to je rekonstrukcija regionalne ceste skozi center Svetega Tomaža, skupaj z izgradnjo pločnika, od mrliške vežice pri pokopališču do konca naselja Sveti Tomaž. »Trenutno poteka odkup potrebnih zemljišč, sredi leta se pričakuje razpis za najugodnejšega izvajalca, jeseni pa bi z deli počasi že naj začeli,« je dejal župan MIRKO CVETKO.
»Gre za investicijo Direkcije za ceste RS,« pojasni župan in dodaja, da je sofinancerski sporazum podpisan že dobri dve leti. Investicija je vredna preko 1, 7 milijona in enostavno odvisna od države.

Foto: Uroš Krstič