Območno združenje Slovenskih častnikov Ormož je minulo soboto (17. marca 2018) gostilo bilateralno srečanje članov Zveze Slovenskih častnikov in Hrvaškega častniškega zbora, sporoča Stanko Jurkovič iz ZSČ ORMOŽ:
Delegacijo Zveze slovenskih častnikov je na srečanju vodil njen predsednik, generalmajor dr. Alojz Šteiner, v sestavi delegacije so bili še; Miran Fišer, podpredsednik, Martin Jugovec, generalni sekretar, Iztok Šošter, član Predsedstva ZSČ in regijski koordinator Vzhodnoštajerske regije ZSČ, ter Milko Veršec, član Odbora za Mednarodno sodelovanje ZSČ in predsednik OZSČ Brežice. Delegacijo Hrvaškega častniškega zbora je vodil njen predsednik, stožerni brigadir Rozarijo Rozga, ostali člani delegacije so bili: Stanislav Linić podpredsednik HČZ, Igor Majetić podpredsednik HČZ, in Rajko Bačnar, podpredsednik združenja RMZO iz HČZ. Območno združenje slovenskih častnikov Ormož sta v vlogi gostitelja zastopala njen predsednik Stanko Jurkovič in glavni podčastnik združenja Marjan Razlag.
Bilateralno srečanje se je odvijalo skozi pogovore med predstavniki obeh organizacij na visoki strokovni ravni ter v sproščenem in prijateljskem duhu. V uvodnem nagovoru sta oba predsednika ocenila napredek dosedanjega dobrega sodelovanja in poudarila mnoge stične točke ter izrazila željo po nadaljnjem še tesnejšem medsebojnem sodelovanju, izmenjavi stališč ter podpori delovanju v mednarodnem okolju CIOR, Gamingški iniciativi ter izmenjavi izkušenj.
Utečeno je tudi dobro sodelovanje na športnem področju, kjer se člani obeh organizacij letno srečujejo na strelskem tekmovanju »Sniper – cup« in skupnem spustu po reki Kolpi – raftingu pod nazivom »Kupa-Kolpa« ter strelskih tekmovanjih OZSČ Brežic in združenj HČZ.
Član njihove delegacije, Rajko Bačnar, je kot enega izmed uspešnih programov združenja RMZO, predstavil njihovo večletno delo pri vzpostavitvi radijskega omrežja za komunikacijo in prenos podatkov za potrebe zaščite in reševanja – Radio mreže za opasnost (RMZO). Za delovanje jim je v zadnjih letih uspelo pridobiti tudi vsa soglasja in dovoljenja na državni ravni, da lahko aktivno delujejo na celotnem območju Republike Hrvaške.
Predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Ormož, Stanko Jurkovič, je predstavil delovanje združenja s težiščem na izvajanju programov na področju dela z mladimi na osnovnih in srednjih šolah. Gre za predstavitve in promocijo vojaškega poklica v lokalnem okolju, kot tudi za izvajanje s strani ZSČ verificiranega predmeta “Samozaščita in preživetje” s izbirnimi vsebinami za dijake srednjih šol, katerega avtorji so člani Območnega združenja slovenskih častnikov Ormož. Vsebine predmeta združenje ob podpori Slovenske vojske uspešno izvaja že več let. Hrvaški kolegi so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev in izrazili željo po sodelovanju tudi na tem področju.
»Iz razgovorov je bilo razvidno, da se nam odpira veliko novih možnosti za poglobljeno sodelovanje med obema organizacijama tako na športnem, kulturnem in strokovnem področju, tako na lokalni in državni ravni kot tudi v mednarodnem okolju«, meni Stanko Jurkovič.
Po končanih razgovorih sta si obe delegaciji ogledali manjšo razstavo, ki je bila pripravljena v sodelovanju z Muzejem Slovenske vojske na temo 50. obletnice začetka ustanavljanja Teritorialne obrambe v Sloveniji in izvajanje predvojaške vzgoje za mlade. Vodenje in razlago razstavnega gradiva je prevzel načelnik vojaškega muzeja Slovenske vojske, polkovnik Miran Fišer, ki je hkrati tudi podpredsednik Zveze slovenskih častnikov.
Obe delegaciji je sprejel župan občine Ormož Alojz Sok, ki je v krajšem nagovoru poudaril pomen sosedskega sodelovanja na vseh področjih, še posebej pa ga veseli, da tudi organizacije, ki združujejo častnike in podčastnike z obeh strani meje med seboj dobro in prijateljsko sodelujejo. Povedal je, da velik del občinske meje namreč poteka s sosednjo Hrvaško in da medsebojno povezovanje na vseh področjih prinaša zdrave in dobre medsosedske odnose.

Ob koncu je župan vsem podelil manjša priložnostna spominska darila in se zahvalil za obisk, predsednik Hrvaškega častniškega zbora pa je županu v spomin na srečanje podelil dve knjigi s posvetilom, predsednik Zveze slovenskih častnikov pa se je v imenu Zveze zahvalil županu, gospodu Alojzu Soku, za sprejem in mu podaril knjigo in zastavico Zveze.
Neformalni pogovori so se nato nadaljevali ob delovnem kosilu v prijetnem okolju gostišča Taverna na Svetinjah. Po kosilu je sledil še ogled privatne zbirke muzealij na domu veteranov gospoda Ivana in Francija Puklavca v Frankovcih.
Obisk so zaključili s pogovori, pobudami in idejami za nadaljnje oblike poglobljenega sodelovanja med Hrvaškim častniškim zborom in Zvezo slovenskih častnikov tako na lokalni (obmejni), kot tudi državni ravni v prihodnje.