Izjava za javnost:
V občinskem odboru Nove Slovenije Ormož smo presenečeni in zaskrbljeni ob novici, ki jo je objavil
Štajerski tednik dne 7.1. 2020 in sicer v zvezi z muzejem Ptuj – Ormož. Ni namreč v duhu dobrih
sosedskih odnosov, da se status in eksistenca tako pomembne inštitucije kot je muzej, rešuje na
sodišču s pomočjo dragih odvetnikov, ker se občina Ormož in občina Središče ob Dravi ne moreta
dogovoriti glede stroškov v muzeju.
Vse tri strani, tako muzej, kot občini Ormož in Središče ob Dravi zato pozivamo, da sedejo skupaj in se
dogovorijo, tako kot se je to dogajalo v preteklosti, vse od razdružitve občine Ormož. Muzej je
izrednega pomena tako za občino Ormož, kot tudi za ostali občini, se pravi Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž.
Vse tri občine so tako skupaj z občino Ptuj soustanoviteljice muzeja.
Res je sicer, kar trdi občina Središče ob Dravi, da še vedno ni uresničen dogovor o financiranju
zaposlenih v ormoški enoti, za kar je bil še v času ministra Simonitija daljnega leta 2007, podpisan
dogovor. Dogovor je bil podpisan pred ponovno združitvijo enote Ormož v skupni muzej Ptuj –
Ormož, v Ormožu pa smo o tem imeli celo referendum. V OO N.Si zato predlagamo, da se v reševanje
nastalega problema vključijo tudi poslanci. Konec koncev, v tem mandatu so kar trije, ki prihajajo iz
volilnega okraja Ormož in od tega sta kar dva v vladni koaliciji. V vladi imamo celo ministrico, ki
prihaja iz Ormoža. Naj se vendar končno zavzamejo za Ormož in rešijo ta velik problem glede
financiranja zaposlenih v ormoški enoti muzeja. Ob dejstvu, da je bilo lani pobranih skoraj za
milijardo več davkov kot leto poprej, bi ne smel biti problem nekaj tisoč evrov za izpolnitev zgoraj
omenjenega podpisanega dogovora in izpolnitev obljube, da bo država prevzela breme plač dela
zaposlenih v enoti Ormož.
V tem trenutku pa bi morda kazalo, da do dokončne rešitve tega problema, tudi občina Ormož,
pokaže nekaj več pripravljenosti, da se finančni problem razreši. Saj, kot smo lahko prebrali v medijih,
je tudi občina Središče prisluhnila dolgoletni želji Ormoža in se je odpovedala lastništvu v ormoškem
kopališkem kompleksu.
V stranki N.Si smo prepričani, da je ta problem vsekakor rešljiv, tudi ob dejstvu, da sta tako župan
Središča ob Dravi kot Ormoža člana iste politične stranke in se bosta zato lažje dogovorila.
OO N.Si Ormož
Alojz Sok, predsednik