Okrajna volilna komisija Ormož obvešča volivke in volivce, da so se spremenila volišča in volilna območja na območju 2. volilnega okraja. Zaradi zahteve, da morajo biti v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, vsa volišča invalidom dostopna, in zaradi racionalizacije, so se nekatera volišča preselila v druge prostore, nekatera volilna območja pa so se priključila k drugim voliščem. S tem se je zmanjšalo število volišč na območju okraja in vsa volišča so po zagotovilih lastnikov, tudi invalidom dostopna. Okrajna volilna komisija si je skupaj z lokalnimi skupnostmi na območju okraja prizadevala, da se volišča poenotijo, in da so vsa invalidom arhitektonsko dostopna.

Volivke in volivce obveščamo, da bodo prejeli obvestila Državne volilne komisije na katerem volišču so vpisani v volilni imenik, in kje lahko glasujejo:
– na referendumu o ponovnem glasovanju o Zakonu o izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, dne 13.5.2018,
– in na predčasnih volitvah v državni zbor, dne 3.6.2018.

Na spletni strani Državne volilne komisije so objavljeni podatki o voliščih, volilnih enotah in okrajih. Tudi preko spleta lahko na podlagi naslova prebivališča preverite, v katerih prostorih se volišče nahaja.

Okrajna volilna komisija Ormož
Osma volilna enota
2. volilni okraj