JOŽE KERENČIČ

Jože Kerenčič

Trg Jožeta Kerenčiča v Ormožu (Foto:Špela Stajnko)

Jože Kerenčič slovenski publicist in aktivist osvobodilne fronte in narodni heroj. Rodil se je 9.marca 1913 v Jastrebcih pri Kogu , umrl pa 27.decembra 1941 v Mariboru.
Jože Kerenčič je obiskoval osnovno šolo na Kogu, srednjo šolo in učiteljišče pa končal v Mariboru. Že kot dijak mariborskega učiteljišča se je pridružil naprednemu gibanju in postal član Skoja. Nato se je vpisal na Univerzo v Ljubljani, kjer je leta 1937 diplomiral in filozofije in pedagogike.
Prvo službo je dobil šele jeseni, leta 1940 na meščanski šoli v Gornji Radgoni, kjer je poučeval do pomladi. Leta 1941, ko so prišli Nemci, se je posvetil organizaciji ilegalnega odporniškega dela. Na njegovem domu je bila konferenca aktivistov Osvobodilne fronte. 1941 se je pisatelj vse več zadrževal v Pesnici pri Mariboru, vendar je bil izdan. 17. novembra 1941 ga je gestapo aretiral v Pesnici. Ustreljen je bil dne, 27. decembra 1941, na dvorišču sodnih zaporov v Mariboru. Umrl je z zavestjo “komunističnega borca”. “Bil je prepričan, da umira za svobodo in lepše dni svojega ljudstva”.
Po Jožetu Kerenčiču je imenovan trg v središču mesta Ormož. Prav tako se je po njem imenovala tovarna (Carerra) v Ormožu, ter osnovna šola na Kogu,…

Trg Jožeta Kerenčiča v Ormožu

Trg Jožeta Kerenčiča v Ormožu (Foto:Špela Stajnko)

GRAD ORMOŽ

Grad v Ormožu so začeli graditi okoli leta 1278, ko je Rudolf Habsburški dovolil Frideriku Ptujskemu, da si tu postavi grad . Najprej so postavili južni trakt kot trinadstropno utrjeno hišo, kmalu pa so ji dodali veliko obzidano dvorišče. Na severovzhodnem vogalu so ga zavarovali z obrambnim stolpom, v njem pa v drugem nadstropju uredili še danes ohranjeno grajsko kapelo. Po izumrtju Ptujskih gospodov v 15. stoletju je bil grad last različnih plemiških družin.
Danes grad služi muzeju in ostalim prireditvam, ki se dogajajo v občini Ormož.

Grad Ormož

Eden izmed grajskih stolpov v Ormožu (Foto:Špela Stajnko)

GRAJSKA PRISTAVA

Grajska pristava je bila ustrezno času in načinu gradnje dotrajana, opuščena, zanemarjena ter potrebna korenitih gradbeno sanacijskih posegov. Po vseh znanih zapletih so v Ormožu le položili temeljni kamen za ureditev grajske pristave, kjer bosta svoje prostore dobila ormoška enota Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož in Glasbena šola Ormož. Obnovljena grajska pristava bo nudila tudi ustrezne prostore za delovanje muzeja.

Grajska_pristava

Grajska pristava v Ormožu (Foto:Špela Stajnko)

Pripravila: Špela Stajnko