Na slavnostni seji v petek sta župan občine Ormož Alojz Sok in predsednik Komisije za odlikovanja in Jože Cajnko podelila priznanji OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011:

Srebrno plaketo občine Ormož za leto 2011 je prejela OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA ORMOŽ.
Začetki Območne obrtno-podjetnike zbornice segajo že 42 let nazaj. Že v poznih šestdesetih letih so namreč ormoški obrtniki začutili potrebo po organiziranem in združenem delovanju. Leta 1969 so združeno začeli delovati kot sekcija znotraj Obrtnega združenja Ljutomer. Pet let pozneje, leta 1974, pa ustanovili Obrtno združenje Ormož in začeli graditi svoj dom na Ljutomerski cesti 30, ki so ga dokončali leta 1979.
V vseh teh letih od začetka združenega delovanja so kot Združenje bili aktivni tako na gospodarskem in političnem področju v občini Ormož. Leta 1991 se je Obrtno združenje preimenovalo v Območno obrtniško zbornico; ki je po Zakonu dobila mnogo novih zadolžitev. Voditi je začela Obrtni register, vključno z odjavami obrti. Ves čas pa je bdela in še vedno bdi nad spremembami zakonov, ki so pomembni za obrtnike in podjetnike, ter za različna strokovna izobraževanja tako svojih članov kot pri njih zaposlenih delavcev.
Sicer pa se Območna obrtno-podjetniški zbornica ponaša tudi s pestro promocijsko dejavnostjo na številnih obrtniških sejmih tako doma kot v tujini. Med katerimi so – v tujini – najpomembenjša sodelovanja na obrtniških sejmih v Osečini in v Nedelišču.
V iztekojačem letu pa je OOPZ bila dejavna tudi pri vseh aktivnostih ustanavljanja Mrežnega podjetniškega inkubatorja; veliko naporov pa vlaga tudi v organizacijo obrtniškega sejma KOVITO – ki se bo odslej odvijal v spomladanskem času. Organizacijski odbor je namreč že sklenil, da bo naslednji 5.sejem KOVITO 20.,21. ,in 22 aprila 2012 in sicer na lokaciji Avtocenta na Hadeku.

Za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva; za uspešno podporo tako obrtnikom kot podjetjem ter ostalim domačim gospodarskim institucijam ter uspešno delo v povezovanju lokalnih podjetij in skupnosti, za uspešno povezovanje s tujim predstavniki obrti in podjetništva; si Območna obrtno-podjetniška zbornica – na predlog Tončeka Kiriča, nekdanjega tajnika OOZ ORMOŽ; člana Danila Korotaja in KS ORMOŽ ter KS MIKLAVŽ pri ORMOŽU – zasluži srebrno plaketo občine Ormož za leto 2011.

Zlato plaketo občine Ormož za leto 2011 je prejel CIRIL MEŠKO iz Lahoncev 6:
Ciril Meško je rojen 1.maja leta 1943 kot peti otrok izmed osmih, ki sta jih povila Erna in Maks Meško v Lahoncih. Končal je srednjo kmetijsko šolo. Že od nekdaj pa je bil aktiven na vseh področij. Kot sredješolec je opavljal funkcijo predsednika Domske skupnosti. Leta l965 je bil izvoljen v Zbor Združenega dela občine Ormož. V istem letu je bil izvoljen tudi v Upravni odbor Kmetijskega kombinata Jeruzalem Ormož. Kasneje je deloval v zboru krajevnih skupnosti občine Ormož in bil en mandat tudi predsenik Zbora. V času, ko je Izvršnemu svetu občine Ormož predsedoval Tone Luskovič je bil podpredsednik Izvršnega sveta; sicer pa tudi član Izvršnega sveta in sicer za področje privatnega sektorja v kmetijstvu. Bil pa je tudi delegat v Zboru občin v Republiški skupščini. Dva mandata je bil predsednik vaškega sveta Lahonci. V letih od 1994 do 1998 je bil svetnik v Občinskem svetu Ormož; bil je član Slovenske krščansko demokratične stranke, še vedno pa je aktiven član stranke NOVA SLOVENIJA.
Poleg naštetih funkcij pa je aktivno deloval tudi v društvih in organizacijah: Štiri leta je bil član predsedstva Republiške konference socialstične zveze kot predstavnik kmetov. Kot amaterski igralec je sodeloval v Kulturno-umetnišem društvu Simon Gregorčič Velika Nedelja in pozneje v KUD Ksaver Meško Sveti Tomaž, ter KUD na Runču.
Vedno povezan z naravo in dovzeten za njene lepote pa je bil tudi član Turističnega društva Ivanjkovci in deloval v Upravnem odboru. Vse svoje življenje je delal na kmetiji, zato se je vključeval tudi v različne organizacije povezane s kmetijstvom: Dva mandata je bil predsednik Zadružnega sveta KZ Ormož, potem en mandat predsednik Upravnega odbora Hranilno kreditne službe pri KZ Ormož, en mandat pa je bil tudi član Nadzornega odbora. Bil pa je tudi član sveta Kmetijsko gozdarske zbornice v Ljubljani in Območne enote Ptuj.
Kot rezervni častnik je aktivno deloval tudi v Občinskem štabu teritorialne obrambe Ormož.
Kot ljubitelj planin je aktivno deloval in še vedno deluje tudi med planinci. Že leta 1950 je postal član Planinske zveze Slovenije; nato je bil predsednik Komisije za pota pri Planinski zvezi Slovenije; bil je predsednik Planinskega društva Maks Meško Ormož, bil je markacist in pobudnik ustanovitve „Ormoške planinske poti“. Kot planinski vodnik je mnoga leta v planine in visokogorja vodil pionirje, mladinsce in člane. Kar 35 x je bil na Triglavu….. pa to najbrž niti še ni vse s čimer se je Ciril Meško ukvarjal v življenju in se še ukvarja. V vse naštete aktivnosti je vložil ogromno prostovoljnega dela, energije in truda; vse pa počel vestno in s srcem – zato je Komisija za odlikovanja in priznanja sprejela sklep, da si Ciril Meško- na predlog KS Ivanjkovci – zasluži zlato plaketo občine Ormož za leto 2011!

Naslovna fotografija (od leve proti desni): Jože Cajnko, Ivan Babič (OOZ ORMOŽ), Ciril Meško in Alojz Sok,župan