Župan Danijel Vrbnjak je včeraj v imenu občine Ormož prevzel SREBRNI CERTIFIKAT ISSO Zlati kamen. Gre za priznanje projekta Zlati kamen, ki predstavlja sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Zlati kamen je skupni projekt dveh podjetij: podjetje SBR skrbi za vsebinski, Planet GV pa za organizacijski in poslovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju in pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine sodelujeta s Strokovnim svetom Zlatega kamna –  neodvisnim telesom, v katerega so vključeni strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz prakse.

Srebrni certifikat ISSO Zlati kamen, ki ga je letos prejela OBČINA ORMOŽ ni samo simbol odličnosti, temveč tudi uradno priznanje prizadevanjem za dvig kakovosti življenja in poslovnega okolja v naši občini.

Komisija za podelitev certifikatov je tako ugotovila, da ima Ormož najvišjo vrednost indeksa učinkovitosti med letos ocenjenimi mesti v Sloveniji. (68, 41 odstotka, kar pomeni največ med ocenjenimi občinami Dravograd, Tržič, Nova Gorica, Metlika in Trbovlje). Vse vrednosti kazalnikov, ki tvorijo indeks 68,41 odstotka, so solidne. S tem, da v Ormožu posebej izstopajo nizki stroški delovanja občine: to kažejo tako nizki neto tekoči odhodki na prebivalca kot tudi nizki stroški za javno upravo. Občina je tudi uspešna pri črpanju evropskih virov in nasploh pri povečevanju prihodka, ki ni vezan na državni proračun.