Proračun občine Ormož za leto 2017 znaša 16.369.000 evrov od tega bi naj 48 odstotkov, kar pomeni nekaj čez 7.700.000 evrov šlo za investicije. Prioriteta so ceste, saj bi se v letu 2017 moderniziralo 37 odsekov cest (14,4 kilometre) kar znaša 1.343.000 evrov.
V letu 2018 pa bo proračun znašal 15.122.000,00 evrov, 45 odstotkov, kar pomeni okrog 6.600.000,00 evrov, bo namenjenih za investicije. Tudi v letu 2018 bo 900.000,00 evrov namenjenih za obnovo ali modernizacijo cest v skupni dolžini 10,7 kilometra (34 odsekov).
Po krajevnih skupnostih so minuli teden potekali zbori krajnov. Krajani so z razporejenimi sredstvi za investicije v večini zadovoljni:

V primerjavi s preteklimi leti sta proračuna krajevne skupnosti Ormož za leti 2017 in 2018 veliko višja in to na račun sredstev, ki so bila zbrana v preteklih letih za sanacijo deponije komunalnih odpadkov. Proračun za 2017 znaša 2 mio 503 tisoč evrov, za leto 2018 pa 2 mio 425 tisoč evrov. V dveh letih se bo vlagalo predvsem v športne objekte in center Ormoža. V načrtu je gradnja prizidka k športni dvorani Hardek, tribune in slačilnice ob nogometnem igrišču, ureditev parka pri avtobusni postaji, ureditev Kerenčičevega trga in mestne tržnice ter hostel. Moderniziralo se bo tudi nekaj kilometrov cest in zgradili bodo vaški dom v Pavlovcih. V 2018 je predvidena tudi energetska sanacija šole. Nadaljevalo se bo tudi vlaganje v kulturni dom in v vaške domove.

V KS Miklavž pri Ormožu za največjo investicijo naslednjega leta štejejo energetsko sanacijo šole in vrtca. Za gradnjo gasilskega doma v Hermancih bodo gasilci dobili še 20 tisoč evrov. V dveh letih bodo tudi obnovili notranjost kulturnega doma. V 2017 načrtujejo gradnjo štirih cestnih odsekov. Za investicije bo tako v letu 2017 namenjenih 935 tisoč, v letu pa 2018 230 tisoč evrov. Leta 2018 bodo gradili še dva cestna odseka, dodatno so predlagali dva kritična odseka v Vuzmetincih in Vinskem Vrhu.

Med investicijami v KS Podgorci v letih 2017 in 2018 pa je v načrtu preplastitev in modernizacija nekaterih cest, izdelava projektov za cesto, gradnja pločnika in kanalizacije Podgorci– Osluševska železniška postaja. V načrtu je razširitev kanalizacije Podgorci–Bresnica in Podgorski hrib ter namakalni sistem in komasacije.

V KS Ivanjkovci bodo modernizirali dva daljša povezovalna odseka v dolžini 3 kilometre, in sicer cesto Žerovinci–Hujbar¬–Lahonci ter Žerovinci–Cerovec. Modernizirali bodo tudi cesti v Cerovcu Stanka Vraza in Mihalovcih. V 2017 in 2018 bodo razširili cesto v Pavlovskem Vrhu. Največ sredstev pa namenjajo za energetsko sanacijo šole in vrtca v letu 2017. Velik dogodek za KS bo tudi odprtje knjižnice drugo leto. V letu 2018 pa bodo v KS Ivanjkovci modernizirali 9 krajših odsekov cest. V predlogu proračuna so tudi: razširitev vrtca, kolesarska steza v Krajinskem parku Jeruzalem, stranišče in umivalniki pri športnem igrišču in sredstva za nabavo gasilske cisterne.

KS Kog bodo naslednje leto energetsko sanirali šolo in vrtec, gradili kanalizacijo in čistilno napravo v Lačavesi in Jastrebcih, modernizirali 1300 metrov cest, postavili vetrolov pri vežici in obnovili dom kulture na Kogu. Skupno investicije znašajo 760.000 evrov. V letu 2018 bo investicij skupno za okrog 250 tisoč evrov. Porabili jih bodo za 2. fazo obnove doma kulture in modernizacijo javnih poti v dolžini slabega kilometra.
KS Velika Nedelja za investicije namenja 1 mio 600 tisoč evrov. Sredstva namenjajo za 4. fazo vodovoda, izgradnjo namakalnega sistema na Seneškem in Sodinskem polju, komasacijo kmetijski površin, modernizacijo ali preplastitev šestih odsekov cest v skupni dolžini 1500 metrov. V dolžini do 500 metrov bodo v 2018 preplastili cesto na Strmcu, ki je bila ena prvih asfaltiranih in jo bo potrebno obnoviti.