Danes je po ulicah Ormoža potekal tradicionalni sejem, ki v Ormožu še vedno predstavlja svojevrstno prireditev in družabni dogodek, ki tudi prispeva k turistični ponudbi tega obdravskega mesta. Kramarjev, ki se v Ormož pripeljejo od blizu in daleč tudi danes ni manjkalo. Tržni dan pa se je začel že pred sedmo uro, ko v mesto pride največ okoliškega prebivalstva.
V ponudbi so tudi danes prevladovala oblačila ,kič in podobno; kar manjkale pa so stojnice z lončarskimi, medičarskimi, pletarskmi ali morda vrvarskimi izdelki, čeprav jih je tudi teh bilo nekaj. Med obiskovalci sejma je bilo veliko takšnih, ki niso veliko kupovali. Največ jih je na sejem prišlo izključno po oljčno vejico.