PROSLAVA se je tradicionalno začela z nastopom trobilnega kvinteta GŠ Ormož, ki nas je pozdravil na vhodu v dvorano. Še pred začetkom kulturnega programa, pa je potekala podelitev značk Franca Ksavra Meška, tudi v naši občini jih je namreč veliko, ki se razdajajo na kulturnem področju, ki negujejo, poustvarjajo in ohranjajo vsa ta naša lepa kulturna bogastva za nove rodove.
Tako je župan Alojz Sok – po predlogih, ki so v roku prispeli na občinsko komisijo za priznanja – podelil 14 bronastih značk Ksavra Meška, 3 srebrne in eno zlato značko. Večina prejemnikov je bilo iz KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, trije pa iz TKD Ivanjkovci.
S področja športa je podelil 3 občinska priznanja, in sicer dve srebrni in bronasto značka, ki so si jih letos prislužili trije mladi atleti, iz Ivanjkovcev, Miklavža in Ormoža.

NAGRADE KSAVRA MEŠKA ZA LETO 2017:

1. Marta Lah, Mihovci pri Veliki Nedelji 90, 2274 Velika Nedelja
Zlata značka

2. Miha Mlakar, Šardinje 28/a, 2274 Velika Nedelja
Srebrna značka

3. Aleksander Mesarec, Vičanci 36/a, 2274 Velika Nedelja
Srebrna značka
4. Avgust Majcen ml., Sodinci 77, 2274 Velika Nedelja
Srebrna značka
5. Sara Antolič, Sodinci 78/a, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
6. Katja Stanič, Mihovci pri Veliki Nedelji 7/a, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
7. Aleksander Kosi, Šardinje 8, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
8. Avgust Majcen st., Sodinci 77, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
9. Ivan Pleh, Sodinci 35, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
10. Franc Mesarec, Senešci 38, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
11. Nada Prejac, Mihovci pri Veliki Nedelji 93, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
12. Milica Šoštarič, Sodinci 21, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
13. Robert Šmidlehner, Drakšl 21, 2274 Velika Nedelja
Bronasta značka
14. Nejc Kralj, Dolane 6/b, 2282 Cirkulane
Bronasta značka
15. Mateja Kralj, Dolane 6/b, 2282 Cirkulane
Bronasta značka
16. Anja Črešnjevec, Cerovec Stanka Vraza 39, 2259 Ivanjkovci
Bronasta značka
17. Mihael Črešnjevec, Cerovec Stanka Vraza 39, 2259 Ivanjkovci
Bronasta značka
18. Sabina Muršič, Cerovec Stanka Vraza 39, 2259 Ivanjkovci
Bronasta značka


PRIZNANJA ŠPORTNIKI ZA LETO 2017

1. Blaž Orešnik, Ivanjkovci 4/a, 2259 Ivanjkovci Srebrna značka

2. Mateja Pokrivač, Vinski vrh 77, 2275 Miklavž pri Ormožu Srebrna značka

3. Zala Cunk, Poštna ul. 3, 2270 Ormož

Slavnostni govornik je bil predsednik KD Simon Gregorčič Velika Nedelja Anton Žumbar, ki je svoje razmišljanje posvetil ljubiteljski kulturi in njenemu vplivu na zivljenje tod okrog
Kulturni program v nadaljevanju so pripravili učenci osnovne šole Ormož v sodelovanju z Glasbeno šolo. Med recitiranjem Prešernovih pesnitev in glasbenimi točkami, so uprizorili tudi Povodnega moža.