Župan Alojz Sok je včeraj (v petek) s samostojnim podjetnikom Francem Škorjancem iz Žvaba podpisal pogodbo za prenovo objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla, ter prostorov KOŠ-a in Mladinskega centra Ormož. Na podpisu pogodbe so bili prisotni še Branko Kelemina, ki bo opravljal nadzor nad gradnjo ter mag. Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, ki je »predmet pogodbe« tudi podrobno predstavila.

Z leve: mag.Karmen Štumberger, Franc Škorjanec, župan Alojz Sok, Branko Kelemina

Skupna neto površina objekta je 665,10 m², od tega za potrebe tržnice 210,94 m², hostla 262,74 m² in dejavnost KOŠ in MCO 167,14 m². Vrednost investicije je 640.670,47 eur z DDV, 9.500,00 eur pa bo stal še nadzor.

Dodaten strošek bo še oprema za tržnico s prostorom za tržničarje v ocenjeni vrednosti 32.863,49 z DDV je predmet prijave projekta na razpis kmetijskega sklada v okviru LAS OE Ormož – čakamo še na odobritev Agencije za kmetijske trge RS.

Del objekta namenjen tržnici bo uporaben tako za prodajno dejavnost kot tudi prostor za prireditve in druge različne dogodke.

V delu, kjer je predviden mladinski hotel oziroma hostel, bo v na voljo 30 postelj za turiste. Gre za štiri 1/2, dve 1/4, ter po eno 1/6 in 1/8 sobo.

Prav tako pa bo objekt nudil prostore študentski organizaciji Ormož (KOŠ) ter MCO, ki zaradi narave dela potrebujejo pisarniški in večnamenski prostor, ki ga bodo souporabljali.

V sklopu projekta se je obdelala tudi pripadajoča zunanja ureditev, katera zajema dovoz in obračanje dostavnih vozil, parkiranje službenih vozil, zbirni in odjemalni prostor za smetnjake in zabojnike za odpadke. Na parceli je predvidenih 22 parkirnih mest, od tega 2 parkirni mesti za funkcionalno ovirane osebe.

V delu novogradnje so predvideni naslednji prostori:
Pritličje:TRŽNICA: Tržni oziroma osrednji prireditveni prostor,
Klet: TRŽNICA: shramba oz. vinoteka,
Nadstropje: HOSTEL: družinska soba za 4 osebe, soba za 8 oseb, soba za 6 oseb, soba za 2 osebi, soba za 2 osebi z lastno kopalnico, skupna kopalnica, ženski WC, moški WC, pralnica. SKUPAJ: 22 postelj

V delu rekonstrukcije so predvideni naslednji prostori:
Pritličje: TRŽNICA: prostor za druženje, ženski WC, moški WC;
Pritličje: HOSTEL: kuhinja, dnevna soba, komunikacija (dvigalo + stopnišče), shramba;
Pritličje: KLUB ORMOŠKIH ŠTUDENTOV (KOŠ) in souporaba MCO: prireditveni prostor, shramba za rekvizite, prostor za čistila, ženski WC, moški WC, hodnik.
Nadstropje: HOSTEL: dve sobi za dve osebi, soba za 4 osebe, skupna kopalnica, ženski WC, moški WC, sprejemni prostor, komunikacija; SKUPAJ: 8 oseb
Nadstropje: KOŠ in MCO: pisarna 1, pisarna 2, galerija oz. knjižnica.
Mansarda: pisarna in tehnika.

»Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi želja in potreb investitorja ter na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor. V celoti so upoštevani kulturno-varstveni pogoji.

Na območju posegov – sanacija kleti pri novogradnji bodo izvedene arheološke raziskave, s katerimi se morebitne arheološke ostaline razišče in nadzorovano odstrani, kar predpisuje varstveni režim v primeru gradbene dejavnosti v mestu in posegih v zemeljske plasti«, je še predstavitev projekta zaključila mag. Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti.

Izvajalec bo z deli začel takoj in dela zaključil v desetih mesecih.