Občinski svet občine Sveti Tomaž se je včeraj sestal na 24.redni seji. Med drugim so sprejeli program športa in kulture za leto 2014 in sprejeli osnutek Programa opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka, kar je bila tudi najpomembnejša točka na dnevnem redu.
Ker se občina Sveti Tomaž zavzema za bistveno znižanje komunalnega prispevka, so svetniki k osnutku Odloka dodali dve varianti znižanja, in sicer: da zavezancem na znesek v celoti odobrijo 50-odstoten popust; ali pa ga za 10 odstotkov znižajo znotraj formul za izračun komunalnega prispevka:
Župan Mirko Cvetko pojasni: