Predsednik GZ ORMOŽ mag. Dejan Jurkovič, predstavnik ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ Blaž Ciglar, ki je dokument podpisal v imenu direktorice Vlaste Zupanič Domajnko, župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in Dragomir Murko – poveljnik CZ za Podravje so včeraj uradno podpisali dogovor “o aktiviranju enot za zaščito in pomoč z območja OBČINE ORMOŽ z namenom reševanja življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja”, kar pomeni PRVO posredovanje pri stanjih kot so zastoj srca, pa tudi zadušitve ali krvavitve. To pomeni, da bodo odslej o potrebi po nujni medicinski pomoči obveščeni tudi gasilci, oziroma operativci v Prostovoljnih gasilskih društvih, ki se bodo za takšna sodelovanja odločila.

Prvi posredovalci bodo/so tako prostovoljci, ki praviloma niso zdravstveno izobraženi, a se za prvo posredovanje ustrezno usposobijo in se po pridobitvi licence odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva in Regijskega centra za obveščanje (številka 112) ter se čim hitreje odpravijo na kraj dogodka, kjer z izvajanjem ukrepov za ohranitev življenja poskrbijo za prizadete do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči

Pogoj za izvajanje prve pomoči je vsaj 6 operativcev v določenem PGD, ki bodo usposobljeni za nudenje prve pomoči. ZD ima nalogo, da bo gasilce redno usposabljal in zagotavljal sanitetni material. Usposabljanje predstavlja dvodnevni tečaj, gasilec pa si z opravljenim tečajem zagotovi licenco, ki je veljavna eno leto.

Gre za evropski projekt, ki je namenjen večji razpršenosti nujne medicinske pomoči na terenu, saj so gasilci prisotni skoraj v vsaki vasi in bližje ljudem. Kot je pojasnil mag. Dejan Jurkovič – predsednik GZ Ormož, bi naloge »prvega posredovalca« opravljal tudi nekdo, ki ni gasilec, a bi moral delovati pod okriljem določenega prostovoljnega gasilskega društva. (kp)

Objavila: Sara Gabor