Župan občine Ormož DANIJEL VRBNJAK je danes z izvajalcem del podjetjem KIT-AK iz Rogaške Slatine, z direktorjem ANDREJEM KITAKOM in izvajalcem strokovnega nadzora MIND INŽENIRING ORMOŽ, z direktorjem MITJEM KOSCEM podpisal pogodbi za razširitev ekonomsko poslovne cone za dodatnih 13,5 hektarjev komunalno opremljenih zemljišč za potrebe gospodarstva.

Vrednost pogodbenih del znaša dobra 2.218.315,87 evrov.
Občini je za projekt iz “Dogovora za razvoj regij” uspelo pridobiti 1.481.759,04 evrov (MGRT -EU) in 493.919,68 evrov (MGRT) nepovratnih sredstev; 242.637,15 evrov bo zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev.

Vrednost pogodbenih del z izvajalcem KIT-AK, gradnje, d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina znaša: 2.007.801,57 EUR z DDV.
Vrednost opravljanja storitev strokovnega nadzora nad razširitvijo ekonomsko – poslovne cone Ormož, ki ga bo izvajal MIND INŽENIRING d.o.o., Ljutomerska cesta 38, 2270 Ormož pa znaša 22.085,82 EUR z DDV.

Dela po pogodbi zajemajo: ureditev cestne infrastrukture (ceste: 3 rekonstrukcije in novogradnjo, vse s pločniki za kolesarje ter pešce), ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, SN in NN elektro priključka, komunikacijske priključke (TK, CATV) ter cestno razsvetljavo.

Trenutno je v ekonomsko-poslovni coni ob Opekarniški cesti prodanih 13 parcel, kjer bodo različne dejavnosti. Med drugim veleprodaja gradbenega materiala, prevozništvo, kovinarstvo, tehnološki park, elektrotehnične storitve, tudi KP ORMOŽ bo gradilo dodatne posloven prostore in drugo.

Rok za izvedbo del je 30. maj 2022, vključno s primopredajo objekta.