IZJAVA ZA JAVNOST

Spoštovani!

Projekt izgradnje širokopasovnega omrežja je zaključen. Pred začetkom gradnje je bil projekt predstavljen na zborih krajanov, kjer je bilo povedano, da bo potrebno poravnati tudi prispevek ob priklopu na omrežje. Takrat so bili odzivi krajanov v glavnem takšni, da jih je zanimalo, ali je tudi njihovo gospodinjstvo evidentirano na idejnem projektu.

Po zaključku gradnje v decembru 2010 je občina prejela številne klice občanov, ki so spraševali, kdaj se bodo lahko priklopili na izgrajeno omrežje. Po uskladitvi pogodbe o dostopu do odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij med izvajalcem gradnje podjetjem GVO d.o.o. in tremi zainteresiranimi operaterji smo na osnovi sklepa, ki je bil soglasno sprejet (od 18ih za glasovanje prijavljenih svetnikov je ZA glasovalo 18 svetnikov) na seji občinskega sveta dne 6. 12. 2010, poslali občanom položnico za plačilo prispevka ob priklopu na omrežje, kar je ob urejeni služnostni pogodbi pogoj za priklop na omrežje.

Na položnici je zakonsko določen rok plačila. Ni pa navedena dikcija o plačevanju zamudnih obresti in izvršbi ravno zato, ker je odločitev za priklop občanov na omrežje prostovoljna, hkrati pa glede na ugotovljene potrebe in seznam belih lis ob začetku projekta tudi želena – ugotovljene potrebe so bile tudi razlog za začetek projekta.

Občanom predlagamo, da skrbno proučijo ponudbe vseh treh operaterjev ter poravnajo poslano položnico za plačilo prispevka ob priklopu. Ob tem naj poudarimo, da je datum plačila prepuščen plačniku.

Ne gre pa pozabiti, da je s tem projektom, ki je bil tudi s strani sofinancerjev ovrednoten kot uspešno zaključen projekt izgradnje omrežja, v naše kraje pripeljana informacijska avtocesta, ki trenutno brez omenjenega projekta in tudi zaradi gospodarske situacije ter vedno večjega pomanjkanja sredstev za številne projekte ne bi bila tako hitro pri nas.

Lep pozdrav.

Ormož, 9. 6. 2011
ALOJZ SOK, župan