Minuli petek (26. marca) je v Beli dvorani Grajske pristave potekal podpis pogodb za začetek gradnje vodovoda na Ormoškem. Pogodbe za izvedbo projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 4. SKLOP- ORMOŠKO OBMOČJE« so podpisali župan občine Ormož DANIJEL VRBNJAK, župan občine Središče ob Dravi JURIJ BORKO, župan občine Sveti Tomaž MIRKO CVETKO ter izvajalci: direktorica PAVLA MAJCEN za Komunalno podjetje Ormož, ki bo s podizvajalcem Cestnim podjetjem Ptuj vodovod gradilo; BOJANA SOVIČ za podjetje PROPLUS Maribor, ki bo gradnjo nadzorovalo in ANTON ŠALAMON, direktor KTV ORMOŽ, ki bo skrbela za obveščanje.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 (ormoško območje) je bil zastavljen v letu 2014 kot projekt treh občin (Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž). Osnovni cilj investicije je izgradnja ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo, izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na omenjenem območju, tako za obstoječe kakor tudi nove uporabnike na eni strani. Projekt bo omogočil tudi izboljšano hidravlično stanje sistema, kar bo pomenilo varnejšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.

Kvalitetnejše oskrbe z vodo bo deležnih krepko čez petnajst tisoč prebivalcev

Kot je povedal skrbnik projekta mag. ROMAN ROZMAN – višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja na Občini Ormož, je v vseh treh občinah je 6.338 priključkov. Novih priključkov bo 14. Vseh prebivalcev, ki bodo deležni kvalitetnejše oskrbe pa je 15.604.

Investicija zajema:

1 nov vodohran (Kostanj)
3 rekonstrukcije starih VH (Hum, Vičanci, Hajndl),
2 območji hidroforskih postaj (Hum in Vičanci)
1 rekonstrukcija prečrpalnice (Pušenci)
25.955 m posodobitve cevovodov brez prevezav (Ormož-Hum-Vodranci; Godeninci-Vodranci; VH Hajndl-Vičanci-VH Kostanj-Velika Nedelja- Podgorci, del Hajndl – Koračice, del Hajndl – Ormož)

Vrednost investicije znaša 8.428.040,34 evrov, od tega so si občine iz Kohezijskega sklade uspele pridobiti 48%, kar pomeni 4.062.150,91 evrov in iz državnega proračuna 33% ali 716.850,16 evrov. Razliko bodo prispevale občine Ormož 33% oz. 2.817.123,24 evrov; Središče ob Dravi 4% oz.320.591,05 evrov in občina Sveti Tomaž 6% kar pomeni 511.324,97 evrov.

Izvajalec gradbenih del Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v skupnem nastopu s Cestnim podjetjem Ptuj d.d. bo gradnjo opravilo za
7.677.171,76 EUR z DDV.
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvajanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje« bo podjetje PROPLUS opravilo za 82.228,00 EUR z DDV.
Izvedba ukrepov obveščanja javnosti v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – Ormoško območje«, ki jih bo izvajala KABELSKA TELEVIZIJA ORMOŽ pa bo vredna 23.655,80 EUR z DDV.

Gradnja bo predvidoma trajala do konca leta 2022, primopredaja del pa do konca aprila 2023. Operacija bo tako predvidoma zaključena maja 2023.

Podrobnosti v posnetku dogodka v oddaji AKTUALNO v petek ob 20.15 min, v soboto in nedeljo ob 10.15 min ter v oddaji UTRIP ORMOŽA v četrtek ob 20.uri.