PRAVILA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA KTV ORMOŽ
ZA REFERENDUMSKO KAMPANJO O DRUGEM TIRU 13. MAJ 2018

Pred odločanjem o REFERENDUMU O DRUGEM TIRU, sporočamo pravila za izrabo programskega časa za predstavitev stališč vseh zainteresiranih in političnih strank.
KTV Ormož bo zagotavljala enakopravnost vseh zainteresiranih in političnih strank pri predstavitvi stališč in enake pogoje za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil.

1. SPREMLJANJE ZBOROVANJ IN JAVNIH PREDSTAVITEV
V obdobju referendumske kampanja bo spremljala enako število oziroma največ eno zborovanje in javno predstavitev zainteresiranih za referendum in političnih strank . Prispevki s teh zborovanj in javnih predstavitev bodo informativni, brez komentarja novinarja – le z nizanjem dejstev in izjav podanih na zborovanju. Dolžina poročila je omejena na 90 sekund, v primeru izjave pa na 120 sekund.

2. REFERENDUMSKO OGLAŠEVANJE
Vsi zainteresirani za referendum in politične stranke bodo lahko predstavili svoja stališča s plačanimi spoti, prispevki ali oddajami.
Cena za 1 minuto predstavitve znaša pri dolžini do 3 minute 36,00 EUR/minuto, cena predstavitve nad 3 minute pa znaša 30 EUR/minuto. Predvajanje krajših spotov znaša 0,6 EUR/ sekundo. Predstavljanje na video straneh KTV Ormož znaša 190,00 EUR. Izdelava predstavitvenega videospota do 30 sek: 190 evrov z DDVejem.

3. PLAČEVANJE
Za vsako naročilo naročnik pošlje naročilnico. Na podlagi poslane naročilnice KTV Ormož izda predračun , ki mora biti plačan pred pričetkom objave.
Vse v ponudbi navedene cene že vključujejo 22% DDV.

ODGOVORNA UREDNICA:
Karolina Putarek
Tel.: 031 534 233
e-mail: karolina.putarek@gmail.com

DIREKTOR:
Anton Šalamon
Tel.: 041 662 899
e-mail: info@ktv-ormoz.si