V Središču ob Dravi praznujejo 64.občinski praznik. Osrednja proslava Osrednja proslava ob občinskem prazniku je bila tudi priložnost, da zaslužnim občanom podelijo PRIZNANJA. Letos so podelili štiri občinska priznanja ter bronasto in srebrno plaketo občine Središče ob Dravi. Priznanja so prejeli:
MARJAN VALENKO iz Šalovcev za dolgoletno sodelovanje v domačem pustnem karnevalu, ki je eden izmed posebnih dogodkov v občini. Marjan Valenko pa vsa leta poskrbi da nanj pripelje atraktivno karnevalsko skupino.
KONJENIŠKO DRUŠTVO Središče ob Dravi – za 10 let aktivnega dela na področju promocije konjeništva. Člani so tekmovalci na različnih konjskih tekmovanjih, a tudi organizatorji tekmovanj in konjeniškega tabora za otroke, ki postaja vse odmevnejši.
STANKO ZEBEC, dolgoletni skrbnik oziroma upravitelj Doma kulture v Obrežu. Stanko Zebec je človek, ki poskrbi za vse, kar je potrebno, da dom ostaja vrzdževan in da kdajkoli lahko sprejme goste.
MARTA RIŽNAR za dolgoletno aktivno delo v domačem Turističnem društvu in v domačem PGD. Marti Rižnar pa so predlagatelji hvaležni tudi za njena mnoga humanitarna dela, ki jih izkazuje sokrajanom.
BRONASTO plaketo občine pa so v Središču ob Dravi letos namenili MAJDI NEMEC, za aktivno delo v telovadnem društvu Partizan. Majda Nemec se trudi kot vaditeljica in pobudnica rekreativnih aktivnosti v občini.
Letošnje najvišje priznanje – SREBRNO plaketo pa je prejela MILENA MILOSAVLJEVIČ, za svoje dolgoletno aktivno delo v domačem TD, in vse druge aktivnosti, ki jih izkazuje v dobro domače občine in njenih prebivalcev.
V kulturnem programu letošnje svečanosti ob 64.občinskem prazniku je nastopil kvartet VOX ARSANA, ki ga poznamo kot enega najboljših kvartetov v jugozahodni Evropi…