V času od 13. do vključno 19. 2. 2017 bomo na območju Policijske uprave
Maribor izvajali evropsko usklajen nadzor cestnega prometa nad vozniki
tovornih vozil in avtobusov »TRUCK & BUS«. Namen nadzora je izboljšati
stanje prometne varnosti na avtocestah in zagotoviti celovit nadzor,
predvsem nad avtobusi in tovornimi vozili.

Na območju PU Maribor je bilo v letu 2016 v prometnih nesrečah udeleženih
433 (401) ali 8 % več voznikov tovornih vozil, od katerih sta se 2 (0) hudo
telesno poškodovala in 18 (20) lahko telesno poškodovalo, v ostalih
primerih pa je nastala materialna škoda. Prometne nesreče je povzročilo 266
(247) voznikov tovornih vozil, kar je 61 % (62 %) vseh prometnih nesreč, v
katerih so bili udeleženi. Največ prometnih nesreč z udeležbo voznikov
tovornih vozil se je zgodilo v naseljih, sledijo pa avtoceste in glavne
ceste, na katerih je tudi največji delež tranzitnega tovornega prometa. Kot
vzroki prometnih nesreč so izstopali premiki z vozilom, neupoštevanje
pravil o prednosti in nepravilna stran/smer vožnje.

V prometnih nesrečah na območju PU Maribor je bilo v navedenem obdobju
udeleženih 48 (47) ali 2 % več voznikov avtobusov, od katerih sta se 2 (1)
lahko telesno poškodovala, medtem, ko so telesne poškodbe v prometnih
nesrečah z udeležbo avtobusov utrpeli predvsem ostali udeleženci. Vozniki
avtobusov so povzročili 20 (20) ali 42 % (43 %) vseh prometnih nesreč, v
katerih so bili udeleženi. Največ prometnih nesreč z udeležbo voznikov
avtobusov se je zgodilo na cestah v naseljih. Kot vzroka prometnih nesreč
sta izstopala premiki z vozilom in nepravilna stran/smer vožnje.

V sklopu nadzora bomo v četrtek, 16. 2. 2017, med 7. in 14. uro izvedli
obsežnejši poostren nadzor na avtocestah na območju PU Maribor. Gre za
obliko poostrenega nadzora, pri katerem je poudarek namenjen celoviti
kontroli tovornih vozil in avtobusov, ki jo opravljajo tako policija, kakor
tudi drugi državni organi (Inšpektorat Republike Slovenije za
infrastrukturo, Finančna uprava Republike Slovenije).

Komandir PP ORMOŽ:
Edvard Cvetko