Na podlagi 65. člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/2010-uradno prečiščeno besedilo) in 10. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 6/2010-uradno prečiščeno besedilo) je svet Krajevne skupnosti Ormož na 1. redni seji dne 17.12.2018, ki ji je predsedoval župan ALOJZ SOK, sprejel naslednji SKLEP, da se za obdobje ŠTIRIH let potrdijo mandati naslednjim članom sveta KS Ormož:

1. MATJAŽ TROP, roj. 21.10.1992, Lešnica 5 – Nsi
2. IVAN BRUMEN, roj. 05.07.1957, Sp.Ključarovci 32- SDS
3. PETER BRATUŠA, roj. 26.11.1979, Litmerk 9 – SDS
4. DUŠAN KOSI, roj. 09.12.1987, Dobrava 31 – SLS
5. SLAVKO PETEK, roj. 19.03.1954, Hardek 16 – DeSUS
6. KRISTIJAN DOGŠA, roj. 21.08.1975, Pavlovci 6/b- Zeleni
7. BRANKA VIZJAK, roj. 10.09.1974, Hum pri Ormožu 98 – SMC
8. FRANC BABIČ ml. , roj. 02.12.1975, Loperšice 7 – Nsi
9. JELKA ZIDARIČ TRSTENJAK, roj. 19.09.1969, Frankovci 20 – SMC
10. ROK ZIDARIČ, roj. 26.11.1988, Pušenci 22/a – Zeleni
11. JOŽICA JURKOVIČ, roj. 18.07., Flegeričeva ul. 2, Ormož – Zeleni
12. FRANCI ŠULEK, roj. 17.09.1969, Opekarniška c. 29, Ormož – SMC
13. IZTOK VERBANČIČ, roj. 04.03.1968, Skolibrova ul. 6, Ormož . Slov. nacionalna 9.
14. VLADO HEBAR, roj. 14.03.1961, Kolodvorska c. 8, Ormož – Zeleni Slovenije
15. JANI IVANUŠA, roj. 22.02.1968, Cvetlična ul. 8, Ormož – Slov. nacionalna

Člani SVETA KS ORMOŽ so med kandidatoma Jelko Zidarič Trstenjak in Vladom Hebarom tajno izvolili tudi predsednika KS ORMOŽ. Glede na to, da je na seji bilo prisotnih 14 svetnikov (manjkal je poslanec Jani Ivanuša), je Jelka Zidarič Trstenjak prejela 5, Vlado Hebar pa 9 glasov. Tako bo Vlado Hebar predsednik KS ORMOŽ tudi v naslednjem mandatnem obdobju.