Kot je znano, je župan ALOJZ SOK, za četrtek 20. decembra sklical PRVO konstitutivno sejo Občinskega sveta Ormož, takoj pa tudi naslednjo DRUGO sejo, ki bo v četrtek, 27. decembra. A DRUŠTVO FORUM ORMOŽ z Vilijem Trofenikom na čelu opozarja na nekaj nepravilnosti. Tako je danes v naše uredništvo prispelo “SPOROČILO ZA JAVNOST” z naslednjo vsebino:

Sporočilo za javnost :

Sklicevanje sej po »ormoško«


Dosedanji ormoški župan Alojz Sok se očitno požvižga na veljavne predpise s področja lokalne samouprave vključno z občinskim statutom in poslovnikom občinskega sveta. Namesto, da bi sklical prvo sejo novo izvoljenega občinskega sveta najpozneje v petnajstih dneh po drugem krogu županskih volitev, to je najpozneje 17.decembra, kot to določa poslovnik občinskega sveta, je samovoljno sklical konstitutivno sejo kar tri dni pozneje, v četrtek 20. decembra. Tega ni opazila niti predsednica občinske volilne komisije, ki bi morala skladno s poslovnikom sklicati sejo v predpisanem roku na mesto dosedanjega župana, ker ta ni opravil naloge v predpisanem roku, še manj občinska uprava.
Nedvomno pa je Alojz Sok obogatil slovensko samoupravno prakso še z eno cvetko in sicer si je privoščil v nasprotju z veljavno zakonodajo sklic tudi 2. seje občinskega sveta 27.decembra z bogatim dnevnim redom pa čeprav mu mandat preneha s potrditvijo mandata novega župana na prvi seji občinskega sveta in je sklic nadaljnjih sej skupaj s predlaganjem občinskih aktov v sprejem občinskemu svetu v izključni pristojnosti novega župana. Vsekakor bo zanimivo razkritje razlogov za tako početje.

Predsednik DRUŠTVA FORUM Ormož
Vili Trofenik, l.r.