Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog, v času od 7. ure dne
27. 3. 2018, do 7. ure dne 28. 3. 2018 obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

TOREK 27. 3. 2018:
Ob 13:10 uri je bil na Policijski postaji opravljeno zaslišanje osumljenke kaznivega dejanja.

Ob 15:25 uri so bili na glavni cesti v naselju Loperšice, začasno odvzeti dokumenti tujcu, zaradi neplačila globe, saj je med vožnjo tovornega vozila uporabljal mobilni telefon.

Ob 16:51 uri se je na Policijski postaji oglasil mladoletnik z mamo, kateremu po mobilnem telefonu znana oseba grozi s pretepom. Policisti nadaljujemo z zbiranjem obvestil.

Napoved aktivnosti za sredo dne 28. 3. 2018:
• od 26. 3. do 8. 4. 2018 poteka poostren nadzor cestnega prometa – enosledna motorna vozila;
• ob rednem delu bomo izvajali nadzor prometa in ugotavljali hujše cestno prometne kršitve.


Pokanje z acetilenom (karbidom) v času Velikonočnih praznikov:

Vsako leto se v času Velikonočnih praznikov srečujemo s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje. Pogosto se pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do različnih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev, se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni. Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se je namreč največ nesreč zgodilo zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.

Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, ki je bil sprejet v letu 2008, je najpomembnejša novost s področja pirotehnike prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 €.

Možnarji, katerih uporaba je med Velikonočnimi prazniki v posameznih delih države zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ. Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med Velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 104,32 EUR.

To v praksi pomeni, da policija osebi, ki bodo uporabljali acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času Velikonočnih praznikov, če bodo seveda upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena ZVJRM kaznuje z globo najmanj 83.46 EUR.

PRIPRAVILA:
Mitja Tramšek, policist I
in Edvard Cvetko, komandir