Da bi z nasveti pomagali ljudem, ki se zadnje dni pogosto obračajo na POLICIJO z
vprašanji o novih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa, so na POLICIJI
vzpostavili posebno kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

Kontaktna telefonska številka je (01) 514 70 01. Pokličete lahko vsak
delovni dan, tudi ob sobotah, med 7. in 19. uro, lahko pa jim tudi pišete,
in sicer na elektronski naslov info.koronavirus@policija.si.

Policisti vam bodo prisluhnili in vam poskušali v čim krajšem času odgovoriti na vaša
vprašanja, ki se nanašajo na delo POLICIJI in pomagati s koristnimi informacijami in nasveti.