V sredo, 7. maja 2014,ob 19.uri bo v BELI DVORANI GRAJSKE PRISTAVE v organizaciji ZGODOVINSKEGA DRUŠTVA ORMOŽ in POKRAJINSKEGA MUZEJA PTUJ ORMOŽ predsravitev knjig našega rojaka ANTONA VRAMCA.

Knjige bodo predstavili Andrej Šiško, Osti Jarej in sodelavci, ki so poskrbeli za ponatis.

Zbirka obsega tri knjige:
Prva je faksimile izvirne Vramčeve knjige iz leta 1578 z naslovom Kronika vezda znovich zpravliena Kratka Szlouenzkim iezikom. Druga je prečrkovanje izvirnika v sedanjo slovensko pisavo in ima naslov Kronika vezda znovič spravljena Kratka Slovenskim jezikom, dodani pa so ji krajši slovarji manj znanih besed panonske slovenščine. Tretja knjiga je študija z naslovom  Anton Vramec in Slovenci, ki jo sestavljajo štirje deli. V prvem delu O Kroniki je govora o jeziku, virih in strukturi Kronike, o avtorju Antonu (Antolu) Vramcu, poseben poudarek pa je na predstavitvi pojmov Slovenijeh, Slovenci, Sloveni in slovenski. Drugi del ima naslov Slovensko panonsko slovstvo, tretji govori O zgodovini panonskih Slovencev v srednjem in zgodnjem novem veku in četrti o Hrvaškem ponarejanju in prilaščanju slovenske zgodovine.

Anton Vramec se je rodil leta 1538 v Ormožu (nekateri Vramčev rojstni kraj postavljajo v okolico Ormoža, Hrvati pa so za njegov rojstni kraj določili Vrbovec), umrl 1587 v Varaždinu. Kje se je učil osnov branja in pisanja, viri ne poročajo, vemo pa, da je teologijo študiral na Dunaju, ko je bil star dvajset let. Študij je nadaljeval v Rimu, kjer je leta 1567 doktoriral iz teologije in modroslovja. Po vrnitvi iz Rima se je njegova pot strmo dvigala. Opazil ga je zagrebški škof Juri Draškovič in ga povabil, kot enega izmed najbolj izobraženih humanistov tistega časa, na škofijo. Leto za tem je postal najmlajši kanonik v škofiji in se takoj vključil v politično in kulturno življenje. Bil je župnik na Griču v Zagrebu, arhidiakon bekšinski (Bexin), varaždinski in dubiški ter župnik v Brežicah. Pet let pred smrtjo mu je cerkvena oblast odvzela kanonično čast in vse koristi, ki so izhajale iz cerkvene službe, kajti po nekaterih virih se menda Vramec ni hotel odreči ženi in sinu Mihaelu.