Turistično kulturno društvo Ivanjkovci je danes objavilo razpis za V. vinsko kraljico ali vinskega kralja Jeruzalemsko – ormoških goric. Razpis bo odprt 14 dni.
Prijavijo se lahko kandidatke ali kandidati stari od 18 do 50 let, ki imajo stalno bivališče v občini Ormož in so tesno povezani z vinogradništvom in vinarstvom.
Strokovna komisija bo V. vinsko kraljico ali kraja izbrala glede na izkazano znanje iz vinogradništva in vinarstva ter splošno znanje. Titula bo kandidatki oziroma kandidatu dodeljena za obdobje dveh let (2022 – 2024).
Komisija za izbor vinske kraljice ali vinskega kralja prijave pričakuje do 17. julija 2022. Pošljite jih priporočeno na naslov: TKD Ivanjkovci, Ivanjkovci 1, 2259 Ivanjkovci. Vse dodatne informacije so na voljo pri predsednici komisije Katji Kolarič /e-naslov: katja.kolaric333@gmail.com