Pravila KTV – ORMOŽ pri spremljanju volilne kampanje ob volitvah v DZ 2011

KTV Ormož v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja volilne kampanje ob predčasnih volitvah v Državni zbor RS, ki bodo 4. decembra 2011:

V času volilne kampanje, ki se bo začela 4. novembra in končala 2. decembra 2011 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo KTV Ormož v novinarskih prispevkih spremljala vsa pomembna dogajanja v zvezi z volitvami.
KTV -Ormož bo potem, ko bodo znane vse kandidatne liste, zagotovila enkratno enakopravno predstavitev vsake od kandidatnih list v obsegu in na način, ki ga bo določilo uredništvo.
KTV – ORMOŽ bo na željo posameznega kandidata ali politične stranke proti plačilu izdelala in predvajala vsa volilna propagandno oglasna sporočila kot so tiskovne konference, video predstavitvene strani kandidatov, video spote kandidatov in soočenja kandidatov. Volilne oglaševalske vsebine bodo objavljene z navedbo naročnika
KTV – ORMOŽ se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.
Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljen na spletni strani www.ktv-ormoz.si in video straneh KTV – ORMOŽ.

Ormož,24.10.2011

v.d. direktorja KTV:
Anton ŠALAMON

CENIK OGLAŠEVANJA

POSAMEZNE STORITVE:
Snemanje in enkratno predvajanje tiskovne konference 6,00 EUR/min
Objava ene video strani 2,50 EUR/dan
Enkratno predvajanje video spota 21,00 EUR
Izdelava video spota do ene minute 200,00 EUR

PAKET STORITEV – volilno oglaševanje 400,00 EUR v ta paket spada:
Snemanje in predvajanje tiskovnih konferenc
Objava kandidatov na video straneh KTV – ORMOŽ in spletni strani KTV – ORMOŽ od 04.11.2011 do 02.12.2011
Predvajanje video spota na KTV – ORMOŽ od 04.11.2011 do 02.12.2011, večkrat dnevno
Udeležba na soočenju kandidatov

Vse cene iz navedenega cenika so brez DDV.

v.d. direktorja KTV:
Anton ŠALAMON