Telekom bo vklop prvih upravičencev do e-oskrbe začel sredi aprila. Projekt E-oskrbe je pomemben korak k postopnemu uveljavljanju zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel proti koncu lanskega leta. Na podlagi sredstev iz Evropskega socialnega sklada in virov React-EU bo projekt, v okviru katerega bo E-oskrba za upravičence brezplačna, potekal do 30. septembra 2023. Zainteresirani pa za naročilo storitve E-oskrba že lahko pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na eoskrba@telekom.si Vse informacije pa so na voljo tudi pri ZDUS-u.

Projekt bo potekal po celotni državi, vključil pa bo 5000 starejših, invalidov in kroničnih bolnikov. Zagotavljal jim bo 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči.

Kdo so upravičenci?
Ministrstvo za zdravje je za izvajalca storitve izbralo Telekom Slovenije z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) kot konzorcijsko partnerico. Upravičenci so starejši od 65 let, ki pretežni del dneva bivajo sami, prav tako pa tudi tisti, ki zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni sodijo v ranljivo skupino v primeru okužbe z novim koronavirusom.
Med upravičenci so tudi tisti, ki jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost, ki prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo oz. ki so stari vsaj 18 let in lahko zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj padejo ali se jim zaradi kognitivnega upada pri demenci pripeti neželen dogodek zunaj doma.
Uporabnik lahko asistenčni center pokliče na pomoč s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki ima prav tako poseben gumb za proženje klica na pomoč, hkrati pa detektor tudi samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center.

Uporaba opreme je zelo preprosta. Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč in zapestnico z gumbom za klic na pomoč.
Poleg tega bodo dobili mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč, kartico SIM z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene dohodne in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe izvajanja storitve E-oskrba. Brezplačni bodo tudi tehnična pomoč, vzdrževanje in servis.
Namestitev opreme na uporabnikovem domu, za katero bo brezplačno poskrbel Telekom Slovenije, je preprosta, brez vrtanja in posebnih napeljav.