V okviru projekta Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, ki ga izvajajo občini Ormož in Ljutomer, Prleška razvojna agencije ter Lokalna akcijska skupine Prlekija  je v torek, 20.avgusta na Svetinjah potekala prva delavnica na območju občine Ormož. Projekt vreden nekaj manj kot 26 tisoč evrov namreč že od vsega začetka vključuje prebivalce območja, kjer bo umeščena trasa nove kolesarske in sprehajalne poti. Saj, kot je že bilo povedano na podpisu pisma o nameri v marcu 2012, projekt predstavlja nov pristop iskanja trajnih rešitev in obenem motivira lokalno prebivalstvo. Udeleženci delavnic na Svetinjah so tako predlagali, da se v program vstavi ureditev kolesarske poti in ob tem ureditev hodnika za pešce ob približno 5 kilometrov dolgi cesti od Svetinj na Jeruzalem. Poleg tega pa so predlagali tudi podaljšanje trase čez Pavlovski vrh do Lahoncev in preko Runča.
Takšne delavnice so potekale tudi pri Brenholcu na Jeruzalemu, pri Belečevih v Železnih dverih, in v nekaterih ostalih krajih, kjerbi naj potekala načrtovana kolesarska in sprehajalna pot. Po zbranih predlogih zainteresirane javnosti bo sledila izdelava idejnega načrta in vseh ostalih načrtov, ki so potrebni za prijavo na razpise za finančna sredstva.
Izvajalci projekta računajo, da bi projekt lahko bil zaključen v letu 2015.