Podjetje EKO ORMOŽ skupaj s projektnimi partnerji Občino Ormož, Društvom za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS), in podjetjem Z-eniac so.p izvaja projekt ZELENI TROKOTNIK. Bistvo projekta je povečanje prepoznavnosti naravnih danosti v turistične, učne ter trajnostne podjetniške aktivnosti. V projektu ZELENI TRIKOTNIK partnerstvo povezuje tri zelo pomembne točke: Grajski park, Ormoški grad in Naravni rezervat Ormoške lagune. “Želja partnerjev je, da povežejo ideje, in da na nekoliko drugačen način prispevajo k ohranitvi in k izboljšanju stanja narave ter okolja in prispevajo k ozaveščanju, da vsak posameznik lahko prispeva k zmanjšanju odpadkov in ohranjanju neokrnjene narave”, pojasnjuje Senada Škrijer, strokova sodelavka v podjetju EKO ORMOŽ. Projekt ZELENI TRIKOTNIK pa gotovo služi povečanju prepoznavnosti naravnih danosti v turistične, učne ter trajnostne podjetniške aktivnosti.

V ta namen so za obiskovalce postavili knjigo-bežnice, didaktična igrala za otroke, namenske mobilne kovčke za otroke, “imitacijske elemente narave”, daljnoglede za opazovanje ptic in EKO učni vrt.

Projekt so izvajali v obliki praktičnih delavnic, kjer je bil poudarek na uporabi odvečnih materialov po principu re-use, saj je teh veščin in znanj še absolutno premalo.

KNJIGOBEŽNICE
Takšnih knjigobežnic, kot je na območju LAS Ormož v Sloveniji še skoraj ni.
Gre za hišice različnih oblik, v katerih so shranjene knjige. Hišice so izdelane po principu ponovne uporabe iz zavrženih kosov lesa.
Predstavljajo pa žive knjižnice, za prosto izmenjavo knjig, brez članarine in drugih obveznosti. Vsak, ki vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo podari svojo, tako je raznoliko branje različnim generacijam dostopno tudi zunaj knjižnice.
V lokalno okolje smo tako uspešno umestili 3 izdelane knjigobežnice po načelu re-use na lokacijah Ormoške Lagune, Ormoški grad in Ormoški park.

NAMENSKI MOBILNI KOVČKI

Poleg izdelave knjigobežnic je potekala tudi izdelava atraktivnih vsebinskih kovčkov za namen razvoja kreativnosti in inovativnosti za medgeneracijsko uporabo. Namenski mobilni kovčki narejeni iz odsluženih potovalnih kovčkov za družine po principu zaprte zanke za namen aktivnega preživljanja prostega časa. Kovčke so najprej zbrali, jih pripravili za novi namen ter jih namensko opremili (za peskovnik, piknik, igralni seti punčk z oblekcami, vozni park za fantke, set za ročno pletenje, kvačkanje izdelavo prtičkov itd).
Kovčki bodo potem na voljo v gradu, pri čemer bo za njih skrbel vodilni partner EKO. Tam bodo na posojo za uporabo v namen doživljanja narave v zelenem trikotniku. Vsebinski kovčki so izdelani za namen razvoja kreativnosti in inovativnosti (igro) za medgeneracijsko uporabo, saj območje LAS UE Ormož nudi številne možnosti za doživljanje narave, še posebej pa območje grajskega parka in lagun.
Pri izdelavi kovčkov z različnimi vsebinami je bilo ključno vodilo »brez odpadkov«, kar so zaposleni in udeleženci delavnic tudi popolnoma zagotovili. Že nekaj časa namreč zbirajo odvečne kovčke na vseh lokacijah CPU. Najprej jih skrbno očistijo in pripravijo za nadaljnjo rabo. Letno se zavrže veliko kovčkov, ki jih je potrebno le malo preurediti in jim dati novo funkcijo. Kovčki so različnih velikosti in različnih dimenzij. Za uporabo je pripravljenih 10 tematskih kovčkov.

VISOKE GREDE
Ena izmed aktivnosti znotraj ZELENEGA TRIKOTNIKA je tudi izdelava in postavitev visokih gred za zelišča po načelu ponovne uporabe.
Učne delavnice so potekale na območju Ormoških lagun, pri vstopni točki v lagune. Vključevale so izdelavo in postavitev različnih tipov visokih gred, kot so gomilasta, špiralasta, rastoča, dvignjena itd. za zelišča iz naravnih odpadnih materialov (material ne bo plastika ali guma). Prednosti visoke grede pred klasično pridelavo na vrtu so: vrtnarska opravila brez sklanjanja, lažji nadzor mikroklime in prej ogreta tla. Odlične so tam, kjer je zemlja slaba pa tudi za pridelavo zelenjave tam, kjer nimamo zemlje za vrt. Višina omogoča delo tudi ljudem z omejenimi sposobnostmi. Organski material iz različnih plasti grede ob razgradnji sprošča toploto, prst se hitreje segreje, ravno tako so stranske površine bolj izpostavljene soncu in s tem ogrevanju.

IMITACIJSKI ELEMENTI NARAVE
Občina Ormož, ki tudi nastopa kot partner v operaciji Zeleni trikotnik v projektu sodeluje z aktivnostmi povezanimi s postavitvijo interpretacijskih tabel v Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Imitacijski elementi narave (namizna igra) bodo v največji meri iz naravnega materiala (les). Verjamejo, da bo ta ureditev zanimiva za šole, družine in ostalo širšo javnost, saj s svojim inovativnim pristopom povezovanja motoričnih imitacijskih elementov služi tako izobraževanju kot koristnemu preživljanju prostega časa.

12 NOVIH DAJNOGLEDOV
Projekt Zeleni trikotnik je za Naravni rezervat Ormoške lagune, katerega lastnik in upravljavec je DOPPS, velika dodana vrednost. Rezervat bo tako opremljen z novo edukativno opremo (elementi imitacije narave oziroma z namizno igro selitev ptic, izobraževalne table, gredice z medonosnimi rastlinami…) in vsebinami, ki bodo v sklopu vodenj zaposlenih DOPPS na voljo vrtcem, šolam, fakultetam.
Z dodatnimi novimi izobraževalnimi vsebinami, pridobljenimi v projektu Zeleni trikotnik, bodo tako nadgradili doživljanja narave v Naravnem rezervatu Ormoške lagune in izboljšali ozaveščanje o varstvu narave. V okviru projekta Zeleni trikotnik bodo kupili 12 daljnogledov, saj se zavedajo, da je daljnogled najpomembnejši pripomoček, s katerim si bistveno olajšamo določevanje ptic. Z njim lahko precej jasneje opazujemo tudi njihovo obnašanje, ne da bi jih pri tem preveč motili.