Župani Markovcev, Zavrča, Vidma in Ormoža so včeraj zvečer (sreda) s prometnim ministrom Peterom Gašperšičem podpisali sporazum o navezavi bodoče hitre ceste Ormož – Markovci na obstoječo cesto Markovci – Ptuj. S tem sporazumom bi ptujska občina naj pristala na začasno navezavo bodoče hitre ceste Ormož-Markovci, vendar ptujski podžupan Gorazd Orešek, ki je ob priložnosti podpisa nadomeščal župana Mirana Senčarja, ki je na dopustu, sporazuma ni podpisal. Ptujčani se namreč bojijo, da bi začasna rešitev prešla v trajno. Ko je zatrdil podžupan Gorazd Orešek, ga bodo podpisali takoj, ko bodo na mizo dobili celotno študijo o prometni in ekonomski upravičenosti različnih možnosti izpeljave ceste mimo Ptuja. Na Ptuju tako želijo jasna zagotovila, da bo bodoča obvoznica potekala po južni trasi. Kjer pa je, kot je znano, sta »v igri« dve varianti, a bi severna prizadela več naselij, južna pa je sporna zaradi Nature 2000, skozi katero pa bi po načrtih šlo le 800 metrov ceste. Ob tem je župan občine Markovci Milan Gabrovec spet poudaril, da je gotovo bolj kot narava, pomembna potreba po varnosti ljudi ob bodoči hitri cesti, zato severna različica, ki bi se približala naseljem, ne pride v poštev!
Na podpisu sporazuma pa sinoči ni bilo tudi gorišniškega župana Jožefa Kokota, ki je bil odsoten zaradi bolezni, sporazum bi naj podpisal naknadno.
Podpisi županov občin Markovci, Videm, Gorišnica, Ormož, Zavrč in Ptuj so namreč po besedah ministra v odhodu, Petra Gašperšiča pogoj za nadaljevanje gradnje hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, oziroma s tem povezanega viadukta Sejanca. Gradnja viadukta bi se naj začela avgusta, a je ta rok zaradi navedenega spet negotov.