V petek je potekala prva seja novoizvoljenega občinskega sveta v Ormožu, ki ga sestavljajo:

1. Alojzija Rajh, Ivanjkovci (DeSUS)
2. mag.Tanja Vaupotič, Trstenik (Nsi)
3. Mojca Žnidarič,mag., Vinski vrh, (SMC)
4. mag.Danijel Vrbnjak, Miklavž pri Ormožu (SDS)
5. Ivan Ružman, Gomila pri Kogu (NSi)
6. Zdravko Hlebec, Kog (SD)
7. Emil Trstenjak, Kajžar (SLS)
8. Mirko Novak, Ormož (DeSUS)
9. dr.Simon Kolmanič, Ormož (Nsi)
10.Miran Kuharič, Pušenci (SMC)
11.Branko Šumenjak, Ormož (SDS)
12.Jani Ivanuša, Ormož (SNS)
13.Rado Antolič, Ormož (ZELENI)
14.Monika Ivanuša, Pušenci (SMC)
15.Valerija Kolenko, Cvetkovci (SDS)
16.Martin Hebar, Strmec, (Nsi)
17.Vladimir Pajek, Mihovci (DeSUS)
18.Marta Munda, Sodinci (DeSUS)
19.Jožica Megla, Cvetkovci (NSi)
20.Davorin Kovačec, Mihovci (SMC)

Kot je to običajno je sejo vodil najstarejši svetnik. Ta naloga je v tej sestavi Občinskega sveta pripadla MIRKU NOVAKU (DeSUS).
Dvajset novih občinskih svetnic in svetnikov se je seznanilo z izidom volitev, imenovali so tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Njeni novi člani so: Martin Hebar, Mojca Žnidarič, Mirko Novak, Branko Šumenjak in Rado Antolič.

Ko je predsedujoči sejo zaključil, je župan Alojz Sok svetnike pozval, da še ostanejo v dvorani in nadaljujejo sestanek na temo podpisa pogodbe za gradnjo novega vrtca v Veliki Nedelji.
Kot je znano, je bila občina Ormož zavrnjena na 8. javnem pozivu za sofinanciranje ter tako ostala brez 840.000 evrov sofinancerskih sredstev. Zato je župan svetnike pozval, naj podprejo sklep, da podpiše pogodbo za izgradnjo vrtca kljub temu, da proračun za leto 2015, v katerem naj bi zagotovili ta sredstva, še ni sprejet.
Na uvodnem sestanku prejšnji teden so svetniki želeli še nekaj časa za razmislek, pa tudi v petek je bilo slišati precej pomislekov – predvsem ali je smiselno, da že prvi dan svojega dela podprejo precej visoko zadolževanje. Emil Trstenjak (SLS) je sestanek celo protestno zapustil, preostali svetniki pa so večinoma menili, da kljub temu, da bi želeli več informacij, gradnji ne bodo nasprotovali, saj je stari vrtec v Veliki Nedelji v res slabem stanju. Osemnajst jih je tako glasovalo za to, da župan lahko podpiše pogodbo za pričetek del.

Na prvi seji OS ORMOŽ: slika_1sejaOKT2014