Letošnji festival POLETJE NA KOGU, ki ga organizira tamkajšnje TKD, so pričeli z »Domoznanskim večerom«, ki je potekal v Košarkini hiši. Domačin TONČEK LUSKOVIČ, ki ga poznamo kot velikega ljubitelja domače zgodovine, sicer pa pravnik z bogato službeno in politično kariero ter dolgoletni predsednik Zgodovinskega društva Ormož, je predstavil publikacijo »Društvo kmetskih fantov in deklet (1931 – 1941)«. Bogata publikacija, ki predstavlja aktivnosti imenovanega društva, je ena izmed številnih Luskovičevih poglabljanj v zgodovino Koga in bližnjo okolico, saj je tudi soavtor Zbornika župnije Svetega Bolfenka na Kogu, publikacije o delu Antona Puklavca – pozabljenem vinogradniškem strokovnjaku, sourednik Zbornika referatov o Vincencu Cajnku, soorganizator vrste domačih in mednarodnih simpozijev, ki jih je organiziralo Zgodovinsko društvo Ormož in drugo. Med največja dela Tončeka Luskoviča pa (zaenkrat) štejemo njegovo samostojno knjigo, vsestransko antropološko in zgodovinsko monografsko predstavitev domačega kraja, z naslovom KOG, ki je izšla leta 2009.

Publikacija »Društvo kmetskih fantov in deklet Sv. Bolfenk na Kogu (1931 – 1941)« Tončeka Luskoviča na 60-tih straneh prinaša najprej vpogled v gospodarske in politične razmere na širšem ormoškem območju med obema vojnama, kar bralcu omogoči pravilno vrednotenje društvenega življenja v kmečkem okolju, in možnost, da dobi predstavo, kaj so takšna društva sploh bila in kakšno je bilo njihovo poslanstvo. Predstavi tudi društvene simbole in njihove številne aktivnosti.

Društvo kmetskih fantov in deklet (DKFD) Sveti Bolfenk na Kogu je bilo ustanovljeno 18. marca 1931, in je bilo eno izmed društev, ki so delovala znotraj Zveze DKFD. Znotraj društva je delovalo več odsekov: smučarski, kolesarski, dramski, strokovno gospodarski in ženski. Med odseki je bil najaktivnejši dramski, ki je v letih delovanja društva pripravil kar 12 dramskih  uprizoritev. Društvo je imelo tudi svoj pevski zbor in svojo knjižnico.
Tonček Luskovič, ki je gradivo za publikacijo izbrskal v Muzeju Ptuj – Ormož in v Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani ter pri nekaterih zasebnikih, delovanje društva predstavi kronološko. Največ podatkov pa mu je uspelo pridobiti iz revije GRUDA, kjer je bilo po zaslugi dolgoletnega predsednika DKFD Sv.Bolfenk na Kogu – Jožka Tomažiča  objavljenih največ člankov o delovanju oziroma o aktivnostih društva, a tudi o splošnih dogodkih, letinah v vinogradih, porokah, celo v vremenu na Kogu…
Na koncu se Luskovič dotakne še razmer v času 2.svetovne vojne in po vojni, ko pa DKFD ni več zaživelo v obsegu kot je bilo pred vojno. Nadaljevanje poslanstva društva so morda v svojem obsegu obdržale le kmečke žene s Koga, ki pa so svoj Aktiv uradno ustanovile šele leta 1975 in kot sekcija TKD Kog delujejo še danes.
Publikacija »Društvo kmetskih fantov in deklet Sv. Bolfenk na Kogu (1931 – 1941)«, ki predstavlja odličen učbenik iz Kogovske zgodovine,  je opremljena s fotografijami iz časa delovanja društva. Izšla je v 300 izvodih, izdalo jo je Turistično in kulturno društvo Kog s finančno pomočjo Občine Ormož.
Predstavitev publikacije si boste v naslednjih tednih lahko ogledali v okviru programa KTV ORMOŽ.